Beleidsadviseur Strategie en Ontwikkeling

Ter uitbreiding van onze strategische ondersteuning aan directie en MT zoeken wij een Beleidsadviseur Strategie en Ontwikkeling. In deze rol ben je, samen met een collega beleidsadviseur, verantwoordelijk voor onderzoek op het gebied van volkshuisvesting, financieringsconstructies en financieringsproducten en het ontwikkelen en uitwerken van voorstellen met betrekking tot het strategische beleid en productontwikkeling van SVn. 

Over SVn

SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij staan voor duurzaam financieren met een hoog maatschappelijk rendement. Dat doen wij samen met gemeenten en andere overheden. Zo dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland. Onze financieringsoplossingen kunnen een rol spelen waar verduurzaming gewenst is, gebieden ontwikkeld moeten worden of waar ondernemerschap gestimuleerd mag worden. Je kunt ons bijvoorbeeld kennen van de Starterslening, de Duurzaamheidslening, de Blijverslening maar ook van het Nationaal Energiebespaarfonds of het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. SVn kenmerkt zich als een jonge, flexibele en dynamische organisatie. Ondernemerschap, innovatie, collegialiteit, betrokken- en gedrevenheid zijn belangrijke cultuureigenschappen in onze organisatie. SVn is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de verwachting is dat deze groei zich de komende jaren ook verder doorzet. Er werken 190 medewerkers bij SVn. SVn is gehuisvest in Amersfoort.

Welke aandachtsgebieden kent de beleidsadviseur?

 • Bijdragen aan strategie en (markt)beleid van SVn
 • Vertalen van voor SVn en haar deelnemers relevante marktinformatie en politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en trends in het veld rond gebouwde omgeving en duurzaamheid naar een helder en integraal beeld van alle relevante ontwikkelingen;
 • Onderzoeken en analyseren van ontwikkelingen en trends op het gebied van volkshuisvesting, financieringsconstructies en financieringsproducten;
 • Schetsen van (potentiële) beleidskeuzes/scenario’s en opstellen en monitoren van het strategisch meerjarenplan en beleid van SVn, inclusief strategische advisering van directie en andere stakeholders. Ontwikkelen/uitwerken van beleid- en beleidsplannen, standpunten e.d. met betrekking tot toekomstig overheidsbeleid en wet- en regelgeving;
 • Ontwikkelen/ uitwerken van strategische adviezen en beleid(splannen), standpunten e.d. met betrekking tot het inhoudelijk beleid van (potentiële) relaties en stakeholders;
 • Vertegenwoordigen van SVn en het onderhouden van een relevant netwerk en strategische samenwerkingsverbanden bij (potentiële) relaties en stakeholders.

(Project)plannen van SVn

 • Analyseren van het gevoerde en te voeren (markt)beleid van SVn aan de hand van verkregen managementinformatie, rapportages e.d.;
 • Leggen van verbindingen tussen overheidsbeleid en de financieringspraktijk van SVn en voorbereiden en vaststellen van het strategisch beleid.

Productmanagement

 • Initiëren van markt- en productontwikkeling en aansturen van het productontwikkelingsproces.
  Beleidsanalyse en -onderzoek
 • Bepalen onderzoeksopzet en – methoden en zorgen voor verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens en tevens het ontwikkelen en presenteren onderzoeksresultaten en scenario´s.

Ben jij:

 • In staat om vraagstukken in een brede context te zien (helicopterview);
 • In staat om strategische doelstellingen te vertalen naar concrete verbetervoorstellen voor de organisatie en processen;
 • In staat om vraagstukken op te nemen (kunnen luisteren), helder te verwoorden en om te zetten naar concrete vragen;
 • Een volwaardige gesprekspartner op alle niveaus.

Heb jij:

 • Inzicht in financiële vraagstukken en affiniteit met juridische en fiscale vraagstukken;
 • Ruime ervaring met schrijven van beleidsnotities en/of in een adviesrol;
 • Affiniteit met maatschappelijke vraagstukken rond de gebouwde omgeving;
 • Ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving in een beleidsvoorbereidende functie (pré);
 • Een analytisch vermogen, oordeelsvorming en overtuigingskracht;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wij bieden:

 • Goede arbeidsvoorwaarden;
 • Een rol van 40 uur per week;
 • Thuiswerkmogelijkheden en flexibiliteit;
 • Ruimte voor initiatief, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Sollicitatie:

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Je kunt je motivatie en cv vóór 3 juli mailen naar humanresources@svn.nl t.a.v. Annemarie van der Veen, HR Manager.