Nieuws

Nieuws / 21-11-2022

Blog: Zo werkt de Stimuleringslening kleine VvE

In Nederland zijn ruim 100.000 VvE’s met 7 of minder appartementen. Bijna driekwart van deze appartementen heeft een slecht energielabel (D, E, F, of G). Woningeigenaren van appartementen in kleine VvE’s blijven achter met verduurzamen, omdat de financiering een uitdaging is. Vanaf 1 november kan daarom via de VvE een gezamenlijke lening worden aangevraagd met een garantie van NHG. Hoe werkt deze lening precies?

VvE betaalt de lening

De aflossing en rente worden betaald door de VvE en via een verhoging van de VvE bijdrage in rekening gebracht bij de leden. Gaat een lid verhuizen? Dan gaat de VvE bijdrage over op de nieuwe eigenaar.

Gunstige voorwaarden met ruimte voor eigen keuzes

De Stimuleringslening kleine VvE is alleen beschikbaar in gemeenten en provincies die de lening aanbieden. De lening is bedoeld voor VvE’s met maximaal 7 woningen. Een VvE kan minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 per woning lenen. Afhankelijk van de wensen en de gemeente waarin de VvE zich bevindt, kan een VvE de lening in 10, 15 of 20 jaar aflossen. De hoogte van de rente hangt ook van de gemeente af. De lening is beschikbaar met en zonder NHG borg. VvE’s betalen 1% afsluitkosten met een minimum van € 1.500. Bij een lening met NHG borg komt daar een borgtochtprovisie van 0,6 procent bij.

Zo werkt de NHG borg

VvE’s die extra financiële zekerheid willen voor het gezamenlijk aangaan van de Stimuleringslening van SVn, kunnen deze aanvragen met NHG borg. Als een VvE-lid de lening niet meer kan betalen, dan staat NHG in veel gevallen borg voor een mogelijke betalingsachterstand op de lening bij SVn. Omdat NHG een kwijtscheldingsregeling hanteert, zal de VvE de achterstand vaak niet alsnog hoeven te betalen. NHG biedt op verzoek ook budget coaching als VvE-leden een betalingsachterstand oplopen.

Gemeenten kunnen zich aanmelden

SVn stelt de Stimuleringslening kleine VvE beschikbaar via gemeenten. De lening is alleen aan te vragen in gemeenten die de regeling beschikbaar stellen. Heeft uw gemeente nog geen Stimuleringslening kleine VvE? Kaart het aan. Kijk voor meer informatie op svn.nl/stimuleringslening-kleine-vve

Waarom investeren in verduurzaming en onderhoud?

Een duurzaam en goed onderhouden appartementencomplex of woningblok betekent meer wooncomfort, minder energieverbruik en daarmee lagere energiekosten voor alle leden van de VvE. Woningen behouden ook hun waarde en zijn daardoor beter te verkopen.

Reint Brondijk is relatiemanager Groningen, Friesland en Drenthe van SVn. Dit is een ingekorte versie van een artikel dat hij schreef voor vakblad De HypotheekAdviseur.