Nieuws

Nieuws / 10-04-2019

Doesburg breidt duurzame lening uit in samenwerking met de provincie

Met de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen kunnen particuliere woningeigenaren in de provincie Gelderland financiering krijgen voor verduurzaming, het levensloopbestendig maken van hun woning en asbestverwijdering. De gemeente Doesburg is de eerste gemeente die zich aansluit bij de regeling van de provincie.

Wethouder Peter Bollen van de gemeente Doesburg: “Doesburg heeft sinds 2017 al een Duurzaamheidslening. Van de 500.000 euro in die pot wordt zo goed gebruikgemaakt dat we tijdig met een uitbreiding wilden komen. De dag nadat de provincie over de Stimuleringslening besloot, stond het hier in de gemeenteraad al op de agenda. De naam van de lening is met deze samenwerking ook gewijzigd.”

Meer mogelijkheden met provinciale regeling

“Onder inwoners van Doesburg is grote behoefte aan het levensloopbestendig maken van hun woning”, aldus Bollen. “Het idee leefde om de Blijverslening aan te bieden, nadat ook ouderenbonden er om verzocht hadden. Met de provinciale regeling is een vergelijkbaar product beschikbaar voor bewoners van onze gemeente. Dat geldt ook voor het verwijderen van asbest. Alle asbestdaken moeten in 2024 gesaneerd zijn. Dankzij cofinanciering door de provincie kunnen we in Doesburg met dezelfde financiële inspanning dubbel zoveel bewoners bedienen.”

Particuliere woningeigenaren stimuleren

Bollen hoopt dat de lening een stimulans is voor particuliere woningeigenaren om na te denken over maatregelen in combinatie met duurzaamheid. “Duurzaamheid betekent óók meer comfort in huis. Dan levert de investering niet alleen een besparing op de energierekening op, maar zorgt ook voor bijvoorbeeld een aangenaam binnenklimaat. Op die manier kunnen mensen hun persoonlijke plan maken en berekenen, en zo meerdere vliegen in één klap slaan.”

Monumenteigenaren stimuleren

De lening is ook beschikbaar voor monumenteigenaren. “Dat is belangrijk voor Doesburg, want de binnenstad heeft veel rijksmonumenten. Het plaatsen van zonnepanelen en het verduurzamen van die panden is moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Isoleren kan nagenoeg iedereen. Er loopt een pilot waarbij eigenaren van monumenten de helft van de kosten van een energiescan terugkrijgen wanneer ze energiebesparende maatregelen treffen. We hopen dat zij hierdoor in combinatie met de lening aan de slag gaan.”
Wethouder Peter Bollen Doesburg