Nieuws

Nieuws / 14-03-2019

Gelderland trekt € 10 miljoen uit voor energiebesparing en asbestsanering

De provincie Gelderland trekt € 10 miljoen uit om verduurzaming, het levensloop bestendig maken van de woning en het verwijderen van asbest aan te jagen. Particuliere woningeigenaren die hun woning opknappen kunnen een Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen aanvragen. “De leningen worden voor de helft gefinancierd door de provincie”, legt relatiemanager Mia Buddingh van SVn uit. “De andere helft financiert de gemeente.”

De Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen, die wordt uitgevoerd door SVn, is alleen beschikbaar in gemeenten die meedoen met de stimuleringsregeling van de provincie. Buddingh: “Dankzij de financiële bijdrage van provincie kunnen gemeenten heel veel burgers helpen met het toekomstbestendig maken van hun woning. En hebben burgers de mogelijkheid om hun woningen helemaal aan te pakken.” Momenteel heeft ongeveer twee derde van de gemeenten in Gelderland een eigen Duurzaamheids- of Stimuleringslening. In 2018 werd in Gelderland voor circa € 22,5 miljoen aan dergelijke leningen verstrekt. 

Energiebesparing en asbest verwijderen

Inwoners van Gelderland die hun woning willen verbeteren kunnen minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 50.000,-. Het gaat om een integrale regeling gericht op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van woningen. De lening kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van asbestdaken, mits er minimaal één energiebesparende maatregel wordt  genomen. De gemeente beslist of mensen een aanvraag mogen doen. SVn doet de financiële beoordeling van de aanvraag.

Vier soorten leningen

De provincie wil dat de regeling voor zo veel mogelijk inwoners beschikbaar is. Een uniforme regeling die zoveel mogelijk inwoners van Gelderland helpt, is het doel. Daarom zijn in de stimuleringsregeling vier soorten leningen opgenomen: consumptief, hypothecair, Verzilverlening en de Maatwerklening.

Gemeenten aan zet

Buddingh hoopt dat alle gemeenten in Gelderland mee gaan doen, zodat zoveel mogelijk inwoners van Gelderland gebruik kunnen maken van de regeling. “De gemeenten zijn nu aan zet!”

Provincie Gelderland