Terug Leningen in

Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Maatwerklening

Noodzakelijke woningverbetering op maat

Met behulp van de Maatwerklening kan een onhoudbare situatie tóch worden opgelost. De Maatwerklening is een lening voor mensen die noodzakelijke investeringen aan hun woning moeten doen, maar door hun financiële situatie geen lening bij een bank kunnen afsluiten.

Meer informatie

Stimuleringslening

Verduurzaam en onderhoud uw pand

Door uw pand goed te onderhouden, investeert u in een prettige leefomgeving. De Stimuleringsregeling is een lening die woningverbetering mogelijk maakt. Zo kunt u bijvoorbeeld de scheuren in uw gevel herstellen of uw monumentale pand restaureren.

BNG Duurzaamheidsfonds

Voor een duurzamer Nederland.

Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kunt u als zakelijke initiatiefnemer bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Meer informatie

Energiebespaarlening

Flink uw huis verbeteren tegen een aantrekkelijke rente

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te financieren.

Meer informatie

Transformatiefaciliteit

Voor transformatie van bedrijfs- of industrielocaties naar woningbouw.

Met de transformatie van bedrijfs- of industrielocaties naar woningbouw kan in een groot deel van de woonbehoefte voorzien worden, maar de opgave is groot en complex. De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijk Transformatie biedt uitkomst.

Meer informatie