Nieuws

Nieuws / 09-05-2019

De grootste verbouwing van Nederland - Jaarverslag 2018

De toename van het aantal verstrekte leningen voor duurzame maatregelen zette in 2018 flink door, blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Vooral particulieren weten de weg naar leningen voor het energiezuiniger maken van hun woning, te vinden.

Op 31 december 2018 zijn 363 Nederlandse gemeenten en 9 provincies deelnemer bij SVn. SVn voert namens hen 630 verschillende regelingen uit met een eigen doelstelling en funding. Wij werken daarbij samen met het Rijk, woningcorporaties, geldverstrekkers, kennispartijen en belangenorganisaties. In ons volledig digitale jaarverslag 2018 vindt u een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en de gehele financiële verantwoording.

“De groei komt voort uit de landelijk toenemende aandacht voor het klimaat,” licht directeur Jan Willem van Beek toe. “De stijgende lijn zien we bij zowel de gemeentelijke Duurzaamheidsleningen als de Stimuleringsleningen. En vanwege de toename van aanvragen voor de (VvE) Energiebespaarlening heeft het Nationaal Energiebespaarfonds, waar SVn fondsmanager van is, het fondsvermogen uitgebreid van € 300 naar € 600 miljoen. Een goede ontwikkeling: we staan aan de vooravond van de grootste verbouwing van Nederland en we moeten flinke stappen zetten.”

Recordjaar

In het recordjaar 2018 verstrekte SVn 12.741 leningen, dat is 26% meer dan in 2017. Het volume van uitgezette leningen in euro’s was circa 23% hoger, in totaal € 159 miljoen. De gemiddelde hoofdsom van alle SVn-leningen was in 2018 vrijwel gelijk aan de gemiddelde hoofdsom in 2017.

Vernieuwing

In 2018 is SVn gestart met de digitalisering van haar dienstverlening. Van Beek: “Een transitie waardoor onze deelnemers beter en sneller inzicht in hun portefeuille krijgen en we nieuwe leenproducten sneller kunnen ontwikkelen en aanbieden. Consumenten krijgen veel sneller een offerte en dienen hun aanvraag digitaal in. Kortom, SVn vernieuwt en de dienstverlening wordt nog beter.”

Nieuwe fondsen

SVn beheert in 2018 voor € 1,22 miljard aan financiële regelingen en voor € 875 miljoen aan fondsen. Het BNG Duurzaamheidsfonds en de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie zagen in 2018 het levenslicht. Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt leningen aan ondernemers en heeft een vermogen van € 25 miljoen. De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie heeft een vermogen van € 38 miljoen en biedt kortlopende leningen aan initiatiefnemers van transformatieprojecten.

Kers op de taart

SVn heeft zich in 2018 verder ontwikkeld als maatschappelijk partner voor zowel overheden als het bedrijfsleven. Van Beek vond de SVn Deelnemersbijeenkomst ‘(H)eerlijk over morgen’ de kers op de taart. “Het gaf ons de kans om met meer dan 400 gasten te praten over hoe we samen heerlijk wonen mogelijk kunnen maken. Nú en in de toekomst.”
SVn logo