Jaarverslag 2019

01

Voorwoord

Het tweede decennium van de 21e eeuw ligt achter ons. Een geschikt moment om de balans over de afgelopen tien jaar op te maken. Waar stond SVn tien jaar geleden, waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Rond 2010 was er sprake van laagconjunctuur en recessie. Dalende woningprijzen en gebrek aan vraag, zette de woningmarkt volledig op slot. Het verstrekken en beheren van de Starterslening werd één van de belangrijkste activiteiten van SVn. Daarna hebben we samen met onze deelnemers onder meer de Duurzaamheidslening, Blijverslening en Verzilverlening ontwikkeld. Ook ontstonden regelingen waarbij complexe vraagstukken met elkaar worden verbonden.

SVn ontwikkelde zich op het vlak van fondsmanagement. Vandaag de dag voeren wij het management over acht fondsen, waaronder het Nationaal Energiebespaarfonds, de Europese JESSICA-fondsen, het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en het BNG Duurzaamheidsfonds. In deze fondsen vullen publiek en privaat geld elkaar aan.

De rode draad is dat we samen met onze deelnemers en partners werken aan thema’s waar commerciële geldverstrekkers (nog) geen oog voor hebben. SVn is daarmee vaak voorloper met financieringsoplossingen die maatschappelijke waarde helpen creëren. Zo dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland.

Het afgelopen decennium laat duidelijk zien dat de dienstverlening van SVn is verbreed. Daarmee zijn de kosten voor de organisatie toegenomen. Wij hebben geen winstoogmerk en vanaf de oprichting van SVn hebben wij de beheervergoeding niet verhoogd of geïndexeerd. Helaas is dat, na bijna 25 jaar, niet meer mogelijk. Met onze deelnemers gaan wij hierover in 2020 in gesprek.

Het komende decennium staat de energietransitie hoog op de agenda. Onze uitdaging daarbij is het aanbieden van mogelijkheden aan huishoudens die minder draagkrachtig zijn, zodat iedereen uiteindelijk kan meedoen aan ‘de grootste verbouwing van Nederland’. En de Starterslening? Die blijft een belangrijk instrument voor gemeenten die starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug te geven.

Jan Willem van Beek & Stella Vos
Directie SVn

02

Interviews

Interview Stimuleringslening Gelderland

‘We willen dat alle Gelderlanders een lening kunnen aanvragen om hun huis te verduurzamen’

Lees het verhaal

Interview Pia Bronsveld - Energiebespaarlening

‘De Energiebespaarlening beweegt met de woningmarkt mee’

Lees het verhaal

Interview Platform Woonstarters

‘Ons gezamenlijke doel is de starter aan een woning helpen’

Lees het verhaal

Interview Reborn - Transformatiefaciliteit

‘Deze financiering draagt bij aan het realiseren van 250 woningen’

Lees het verhaal

03

De cijfers

Het aantal samenwerkingspartners is in 2019 afgenomen van 395 naar 373.

04

SVn beheert in 2019

€ 1,30 miljard

aan financiële regelingen

€ 875 miljoen

aan fondsen

Totaal toevertrouwd vermogen

€ 2,18 miljard

05

Uitvoer van financiele regelingen

In 2019 verstrekte leningen

15.095

leningen

5.824 7.015 2.256

€ 173

miljoen

€ 64 mln € 48 mln € 61 mln
  • Startersleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Stimuleringsleningen

In totaal uitgezette leningen

71.863

leningen

17.896 28.190 25.777

€ 1,078

miljard

€ 224 mln € 154 mln € 700 mln
  • Startersleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Stimuleringsleningen
06

Fondsmanagement

Totaal fondsvermogen en projecten

Nederlandse fondsen

Nationaal Energiebespaarfonds

€ 600 miljoen

21.574 projecten

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

€ 100 miljoen

13 projecten

Funs Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

€ 90 miljoen

101 projecten

BNG Duurzaamheidsfonds

€ 25 miljoen

10 projecten

Fondsen met medewerking van de Europese gemeenschap

Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)

€ 14 miljoen

17 projecten

Energiefonds Den Haag (ED)

€ 18 miljoen

15 projecten

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

€ 20 miljoen

20 projecten

Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag

€ 8 miljoen

8 projecten

07

Jaarverslag 2019

Ons jaarverslag verschijnt volledig digitaal. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en de gehele financiële verantwoording. Download hem hieronder als PDF.

Download PDF