Jaarverslag 2021

01

Voorwoord

In 2021 bestond SVn 25 jaar. Dat betekent een kwart eeuw aan maatschappelijk relevante financieringsoplossingen voor de gebouwde omgeving. Al die tijd doen we dit samen met gemeenten, provincies en het Rijk. Zo dragen we met trots bij aan de kwaliteit van leven en wonen in Nederland.

Ook 2021 stond voor een belangrijk deel weer in het teken van Covid-19. Voor het tweede achtereenvolgende jaar constateren we dat het virus afgelopen jaar vooral maatschappelijk grote impact had. De economie lijkt als geheel dankzij de ondersteunende maatregelen maar beperkt hinder te ondervinden. Echter trekt de pandemie wel een zware wissel op een aantal specifieke sectoren en groepen. Wat dit op de langere termijn betekent voor bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, verduurzaming en energietransitie blijft nu nog ongewis.

Voor SVn is de impact op de bestaande leningportefeuille en het aantal nieuwe aanvragen vooralsnog beperkt. Dit is anders voor onze eigen organisatie. In 2021 werkten onze medewerkers – net als in 2020 – voornamelijk vanuit huis. Al dat thuiswerken zorgde er wel voor dat we creatiever werden, zowel in onderlinge samenwerking als in de samenwerking met deelnemers en stakeholders.

Er is veel behoefte aan comfortabel en veilig wonen. Door Covid-19 misschien nog wel meer. Tegelijkertijd is de woningmarkt oververhit, met een oplopend tekort van ruim 300.000 woningen en een woningproductie die nog steeds stagneert. Ook de prijzen voor koopwoningen blijven fors stijgen, met de lage rentestand als belangrijke factor. En de wachttijden voor huurwoningen nemen toe.

Een steeds groter probleem vormen de oplopende prijzen van grond en grondstoffen en de personeelstekorten in de bouw- en installatiesector. Daarmee staat ook de verduurzaming van de woningvoorraad onder druk. De nieuwe ministersploeg, en dan met name de ministers voor Volkshuisvesting en voor Klimaat en Energie, wacht een pittige taak.

Gemeenten en provincies staan de komende jaren voor uitdagende opgaven op het gebied van wonen, stedelijke vernieuwing en energietransitie. Hoe zorgen we voor betaalbare woningen voor starters? Kunnen we leegstaande kantoren transformeren? Hoe spelen we in op vergrijzing? Hoe verduurzamen we woningen, maatschappelijk vastgoed en andere gebouwen? Hoe faciliteren we nieuwe woonvormen, zoals wooncoöperaties? De kernactiviteiten van SVn liggen op al deze terreinen. We denken daarom met een team van betrokken medewerkers continu met gemeenten, provincies en andere overheden mee, om specifieke financieringsoplossingen te bedenken voor deze uitdagingen.

Stella Vos-van Daatselaar & Arjen Gielen
Directie SVn

02

Interviews

Interview SOFIE

‘Dankzij SOFIE liggen er wikkelboats in de Rotterdamse Rijnhaven’

Lees het verhaal

Interview Starterslening

‘Zonder Starterslening was het niet gelukt om dit appartement te kopen’

Lees het verhaal

Interview Starterslening

‘Met de Starterslening konden we onze woning duurzaam verbouwen’

Lees het verhaal

Interview Transformatiefaciliteit

‘De Transformatiefaciliteit zorgde voor een versnelling in het project’

Lees het verhaal

03

Maatschappelijke impact van SVn financieringen

Maatschappelijke impact starters

Bekijk de Infographic

Maatschappelijke impact duurzaamheid

Bekijk de Infographic

04

Cijfers

In 2021 had SVn 369 deelnemers en samenwerkingspartners.

05

SVn beheerde in 2021

€ 1,43 miljard

aan financiële regelingen

€ 805 miljoen

aan fondsen

Totaal toevertrouwd vermogen

€ 2,24 miljard

06

Uitvoer van financiële regelingen

In 2021 verstrekte leningen

12.341

leningen

6 5.689 3.450 3.196

€ 192

miljoen

€ 11 mln € 58 mln € 24 mln € 99 mln
  • Startersleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Stimuleringsleningen
  • Transformatieleningen

Leningen in beheer eind 2021

78.525

leningen

13 25.884 30.646 21.982

€ 1,025

miljard

€ 29 mln € 254 mln € 146 mln € 596 mln
  • Startersleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Stimuleringsleningen
  • Transformatieleningen
07

Fondsmanagement

Totaal fondsvermogen en totaal aantal gefinancierde projecten t/m 2021:

Nederlandse fondsen

Nationaal Warmtefonds

€ 600 miljoen

27.549 projecten

per 1 juli 2021 is SVn geen fondsmanager meer van het Nationaal Warmtefonds

Funs Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

€ 90 miljoen

122 projecten

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

€ 20 miljoen

68 projecten

BNG Duurzaamheidsfonds

€ 35 miljoen

168 projecten

Fondsen met medewerking van de Europese gemeenschap

Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)

€ 14 miljoen

24 projecten

Energiefonds Den Haag (ED)

€ 18 miljoen

15 projecten

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

€ 20 miljoen

26 projecten

Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag

€ 8 miljoen

22 projecten

08

Jaarverslag 2021

Ons jaarverslag verschijnt digitaal en bevat een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar plus de gehele financiële verantwoording. Het is te downloaden via de button.

Download PDF