Overzicht

Stimuleringslening Amsterdam

 • Noodzakelijk onderhoud tóch mogelijk
 • Behoud van de waarde van uw pand
 • Meer wooncomfort
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Stimuleringslening?

Voordat u een Stimuleringslening kunt aanvragen, stelt uw gemeente of provincie vast of u voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeenten en/of provincies.

Voorwaarden Stimuleringslening Energielening zakelijk

Amsterdam

Om in aanmerking te komen voor een Stimuleringslening moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Stimuleringslening zijn. Deze informatie is afgeleid uit Verordening Energieleningen Amsterdam 2012 (d.d. 11-07-2012).

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente.

Voor wie is de lening?

 • De Stimuleringslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Leeftijdsgrens: n.v.t.
 • Inkomensgrens: n.v.t.
 • De aanvraag kan worden gedaan door een Vereniging van Eigenaren.

Condities van de lening

 • De geldverstrekker bepaalt of de Stimuleringslening door middel van een notariële, hypothecaire of consumptieve akte wordt verstrekt.
 • De looptijd bedraagt maximaal 10 jaar.
 • De hoogte van de Stimuleringslening is per appartement maximaal € 15.000,-.
 • Voor de Stimuleringslening geldt een vaste rente van 0,78%. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van €250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • Het is mogelijk meer dan 1 keer een lening aan te vragen voor hetzelfde adres

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • Maatregelen die betrekking hebben op: Isolatie, besparing elektriciteit/opwekking duurzame energie,warm water en ruimte verwarming. Alle maatregelen zijn vermeld op de Duurzaam Bouwen Lijst. Deze lijst vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.

Een volledige lijst met toegestane maatregelen vindt u in de verordening of een bijlage daarvan.

Kosten

 • Afsluitpercentage: 1% over de hoofdsom van de lening met een minimum van € 1.500,-.  
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met Advies en Ondersteuning 14 020

Stimuleringslening aanvragen

Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat ook ú investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Daarom biedt zij de Stimuleringslening aan. SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.