Overzicht

Starterslening Bergen op Zoom

 • Uw eerste koopwoning toch haalbaar
 • De eerste 3 jaar geen maandlasten
 • Een betrouwbaar vangnet dankzij NHG
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Starterslening?

Wilt u weten of u voor de Starterslening in aanmerking komt en wat de maximale hoogte van uw lening is? Gebruik dan onze rekenhulp.


BEREKEN OF U IN AANMERKING KOMT

Voorwaarden Starterslening

Bergen op Zoom

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening heeft  gemeente Bergen op Zoom voorwaarden opgesteld. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Starterslening zijn. Deze informatie is afgeleid uit Verordening VROM Starterslening 2007 (d.d. 22-03-2007).

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
 • Leeftijdsgrens: n.v.t.
 • Inkomensgrens: gezamenlijk inkomen van maximaal € 40.000,-.

Condities

 • De Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn het zelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
 • Voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
 • De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar.
 • Voor bestaande bouw mag de aankoopgrens op basis van de verwervingskosten maximaal € 225.000,- bedragen.
 • Voor nieuwbouw mag de aankoopgrens op basis van de verwervingskosten maximaal € 225.000,- bedragen.
 • Voor de bepaling van de verwervingskosten rekent SVn namens het WEW (NHG) 6% aan bijkomende kosten voor onder andere overdrachtsbelasting, notariskosten, de hypotheekadviseur, akte van levering en borgtochtprovisie NHG.
 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten en is maximaal € 30.000,-.
 • Het totaal van de eerste hypotheek (van de bank) en de Starterslening samen mogen niet groter zijn het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value). Voor 2017 geldt een maximum van 101%.
 • Verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost.
 • De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Kosten

 • Afsluitkosten: € 750,-. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van uw Starterslening.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.
 • De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). WEW rekent hiervoor 1% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. Wij houden dit percentage in op uw Starterslening en dragen de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen.
 • Als u na 3 jaar van mening bent dat u de maandtermijn niet kunt betalen kunt u een hertoets aanvragen. De hertoets kost € 155,-. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente: de heer J.J.M. Cats 0164 277555.

Starterslening aanvragen

Gemeente Bergen op Zoom biedt starters een kans op de woningmarkt met de Starterslening. Nadat u van gemeente Bergen op Zoom een aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgen wij (SVn) de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.