Overzicht

Starterslening Bergen op Zoom

 • Uw eerste koopwoning toch haalbaar
 • De eerste 3 jaar geen maandlasten
 • Een betrouwbaar vangnet dankzij NHG
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Starterslening?

Wilt u weten of u voor de Starterslening in aanmerking komt en wat de maximale hoogte van uw lening is? Gebruik dan onze rekenhulp.


BEREKEN OF U IN AANMERKING KOMT

Voorwaarden Starterslening

Bergen op Zoom

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening heeft  gemeente Bergen op Zoom voorwaarden opgesteld. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Starterslening zijn. Deze informatie is afgeleid uit Verordening VROM Starterslening 2007 (d.d. 22-03-2007).

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
 • Leeftijdsgrens: n.v.t.
 • Inkomensgrens: gezamenlijk inkomen van maximaal € 40.000,-.

Condities

 • Voor bestaande bouw mag de koopsom inclusief eventuele verbeterkosten maximaal € 225.000,- bedragen.
 • Voor nieuwbouw mag de koopsom inclusief eventuele meerwerkkosten maximaal € 225.000,- bedragen.
 • Verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering.
 • Meerwerk: toegestaan bij SVn financiering.
 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter-/meerwerkkosten en is maximaal € 30.000,- .
 • Het totaal van de eerste hypotheek (van de bank) en de Starterslening samen mogen niet groter zijn dan het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value). Voor 2018 geldt een maximum van 100%.
 • De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • De Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn hetzelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
 • Voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
 • De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost.

Kosten

 • Afsluitkosten: € 750,-. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van uw Starterslening.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.
 • De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). WEW rekent hiervoor 1% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. Wij houden dit percentage in op uw Starterslening en dragen de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen.
 • Als u na 3 jaar van mening bent dat u de maandtermijn niet kunt betalen kunt u een hertoets aanvragen. De hertoets kost € 155,-. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente: De heer Jack Cats, (0164-) 277555, j.j.m.cats@bergenopzoom.nl.

Starterslening aanvragen

Gemeente Bergen op Zoom biedt starters een kans op de woningmarkt met de Starterslening. Nadat u van gemeente Bergen op Zoom een toewijzing en aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgen wij (SVn) de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.