Overzicht

Duurzaamheidslening Berkelland

 • Comfortabeler wonen
 • U draagt bij aan een beter milieu
 • U bespaart op uw energiekosten*
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Duurzaamheidslening?

Voordat u een Duurzaamheidslening kunt aanvragen, stelt Gemeente Berkelland  vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Duurzaamheidslening

Berkelland

Gemeente Berkelland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. U kunt via de website van SVn, of een aanvraagformulier in de gemeenten die nog niet digitaal werken, de lening aanvragen. De gemeente, provincie of een uitvoeringsorganisatie controleert dan of u aan de voorwaarden die de gemeente of provincie stelt voldoet. Vervolgens voert SVn de financiële toets uit. Als u in aanmerking komt verstrekt SVn de lening.

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Deze regeling is van toepassing in, op of nabij de bestaande woonruimte / zelfstandige woning in de gemeente Berkelland, die geschikt is voor bewoning en door de eigenaar wordt bewoond.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.
 • De maatregelen mogen op het moment van aanvragen nog niet zijn uitgevoerd.

 

Condities van de lening

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Dakisolatie, Gevelisolatie, Spouwmuurisolatie, Vloerisolatie, Isolatieglas, Isolatiekozijn, Warmtepomp bron bodem, Warmtepomp bron lucht, Warmtepomp bron gevel, warmtepompboiler / combinatiewarmtepomp (tap), pelletkachel, Micro WKK / Hre ketel, WTW voor ventilatie, Zonnepanelen, zonnecollectoren / zonneboiler, LTV, douche WTW, vraag-/ druk-/ CO2 gestuurde ventilatieroosters, groen dak, led verlichting, kleinschalige windturbines, energieprestatie advies, aandelen/certificaten bij deelname in postcoderoos coöperatie (regeling verlaagd tarief bij energie opwek).

Voor een volledige lijst met toegestane maatregelen verwijzen wij u naar uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie/uitvoeringsorganisatie: 0545 250 250

Duurzaamheidslening aanvragen

Gemeente Berkelland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Nadat u van Gemeente Berkelland een aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgt SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.