Overzicht

Duurzaamheidslening Brielle

 • Comfortabeler wonen
 • U draagt bij aan een beter milieu
 • U bespaart op uw energiekosten*
START DE AANVRAAG

Kom ik in aanmerking voor de Duurzaamheidslening?

Voordat u een Duurzaamheidslening kunt aanvragen, stelt Gemeente Brielle  vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Duurzaamheidslening

Brielle

Gemeente Brielle vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. U kunt via de website van SVn, of een aanvraagformulier in de gemeenten die nog niet digitaal werken, de lening aanvragen. De gemeente, provincie of een uitvoeringsorganisatie controleert dan of u aan de voorwaarden die de gemeente of provincie stelt voldoet. Vervolgens voert SVn de financiële toets uit. Als u in aanmerking komt verstrekt SVn de lening.

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • De regeling is van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Brielle, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en
 • investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente Brielle.
 • De aanvrager is een meerderjarig natuurlijk persoon die eigenaar is/ particuliere huurder is/ particuliere kleine verhuurder is, in die zin dat deze kleine verhuurder niet meer dan tien huurwoningen verhuurt, van een in de gemeente Brielle gelegen woning die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren / huurders van één woning gelden de gezamenlijke eigenaren / huurders als ‘aanvrager’.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

 

Condities van de lening

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend maatregelen die bijdragen
 • aan het terugdringen van C02, zoals bijvoorbeeld:
 • al warmtepomp
 • b) zonnepanelen
 • c) zonneboiler
 • d) kleinschalige windturbine
 • e) gevelisolatie
 • f) dakisolatie
 • g) vloerisolatie
 • h) raamisolatie, dubbel glas
 • i) verwarmingsinstallatie

Voor een volledige lijst met toegestane maatregelen verwijzen wij u naar uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie/uitvoeringsorganisatie: mevrouw G. Roskam e-mail ga.roskam@brielle.nl

Duurzaamheidslening aanvragen

Gemeente Brielle vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Nadat u van Gemeente Brielle een aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgt SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

Direct aanvragen

Het aanvraagproces nu starten? Gebruik dan ons aanvraagformulier:

START DE AANVRAAG