Overzicht

Stimuleringslening Buren

 • Noodzakelijk onderhoud tóch mogelijk
 • Behoud van de waarde van uw pand
 • Meer wooncomfort
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Stimuleringslening?

Voordat u een Stimuleringslening kunt aanvragen, stelt uw gemeente of provincie vast of u voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeenten en/of provincies.

Voorwaarden Stimuleringslening Energiebesparing voor non-profit organisaties en rechtspersonen

Buren

Om in aanmerking te komen voor een Stimuleringslening moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Stimuleringslening zijn. Deze informatie is afgeleid uit Verordening revolverend fonds energiebesparende maatregelen voor verenigingen en stichtingen 2015-2024 Gemeente Buren (d.d. 07-07-2015).

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente.

Voor wie is de lening?

 • De Stimuleringslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Deze regeling is uitsluitend van toepassing op bestaande gebouwen in gebruik door non profit organisaties en als zodanig gekwalificeerd in onderhavige verordening van de gemeente Buren.
 • Leeftijdsgrens: n.v.t.
 • Inkomensgrens: n.v.t.
 • Een Stimuleringslening kan worden verstrekt aan een bestuur van een bestaande vereniging of stichting die een accommodatie of terrein in eigendom of erfpacht heeft binnen de gemeentegrenzen en die sport-, maatschappelijke of hobbymatige doeleinden heeft.

Condities van de lening

 • De geldverstrekker bepaalt of de Stimuleringslening door middel van een notariële, hypothecaire of consumptieve akte wordt verstrekt.
 • De looptijd bedraagt maximaal 120 maanden. Indien de lening lager is dan € 7.500,- dan is de looptijd maximaal 72 maanden.
 • De hoogte van de Stimuleringslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van €250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • Elke vereniging of stichting mag meerdere malen een leningaanvraag doen. In totaal wordt per vereniging of stichting niet meer dan € 15.000 geleend.
 • Bij verkoop dient de lening in eens te worden afgelost.
 • De maatregel moet worden uitgevoerd binnen 52 weken. De datum van de ondertekening van de offerte lening is hierbij bepalend.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • a. energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning;
 • b. waterbesparing;
 • c. duurzame opwekking van energie;
 • d. stimuleren gebruik duurzame energie.

Een volledige lijst met toegestane maatregelen vindt u in de verordening of een bijlage daarvan.

Kosten

 • Afsluitpercentage: 1% over de hoofdsom van de lening met een minimum van € 1.500,-.  
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met mevrouw L. Boasson 14-0344

Stimuleringslening aanvragen

Gemeente Buren vindt het belangrijk dat ook ú investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Daarom biedt zij de Stimuleringslening aan. SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.