Overzicht

Duurzaamheidslening Diemen

 • Comfortabeler wonen
 • U draagt bij aan een beter milieu
 • U bespaart op uw energiekosten*
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Duurzaamheidslening?

Voordat u een Duurzaamheidslening kunt aanvragen, stelt Gemeente Diemen  vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Duurzaamheidslening

Diemen

Gemeente Diemen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. U kunt via de website van SVn, of een aanvraagformulier in de gemeenten die nog niet digitaal werken, de lening aanvragen. De gemeente, provincie of een uitvoeringsorganisatie controleert dan of u aan de voorwaarden die de gemeente of provincie stelt voldoet. Vervolgens voert SVn de financiële toets uit. Als u in aanmerking komt verstrekt SVn de lening.

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
 • Deze regeling is uitsluitend van toepassing op eigenaren/bewoners en huurders van bestaande woningen in de gemeente Diemen. Onder bestaande woning wordt mede verstaan een in aanbouw zijnde woning die binnen drie maanden wordt opgeleverd.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

 

Condities van de lening

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.499,- is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500,- is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 5.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • PV-systeem: panelen, omvormer, montagematerialen, ballast plat dak, aanpassing meterkast, opbrengstmeter, andere noodzakelijke werkzaamheden en materialen
 • spouwmuurisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 1,3
 • dakisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 2,5
 • vloerisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 2,5 (bodemisolatie door bijvoorbeeld de kruipruimte op te vullen met korrels valt hier niet onder)
 • paneelisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 2,5; het gaat hierbij om niet-steenachtige en niet-glasachtige geveldelen, zoals: dakkapellen; borstweringen panelen tussen de raampartij van de begane grond en de bovenverdieping
 • verticale douchewater warmteterugwinning; wordt toegepast in woningen bestaande uit tenminste twee bouwlagen
 • HR++-glas met een isolatiewaarde kleiner of gelijk aan 1,2 ter vervanging van enkel glas: verwijderen enkel glas, kosten en plaatsen isolatie glas, bestaande kozijnen aanpassen (hieronder valt niet het vervangen van bestaand dubbel glas of bestaande kozijnen)
 • maatregelen die op grond van een EPA-maatwerkadvies een terugverdientermijn hebben van maximaal 15 jaar bij een te verwachten (resterende) levensduur van tenminste 25 jaar (in beginsel valt hierdoor een zonneboiler af)
 • de kosten van het EPA-maatwerkadvies

Voor een volledige lijst met toegestane maatregelen verwijzen wij u naar uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie/uitvoeringsorganisatie: www.diemen.nl

Duurzaamheidslening aanvragen

Gemeente Diemen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Nadat u van Gemeente Diemen een aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgt SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.