Overzicht

Stimuleringslening Limburg

 • Noodzakelijk onderhoud tóch mogelijk
 • Behoud van de waarde van uw pand
 • Meer wooncomfort
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Stimuleringslening?

Voordat u een Stimuleringslening kunt aanvragen, stelt uw gemeente of provincie vast of u voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeenten en/of provincies.

Voorwaarden Stimuleringslening Duurzaam Thuis Consumptief

Limburg

Om in aanmerking te komen voor een Stimuleringslening moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Stimuleringslening zijn. Deze informatie is afgeleid uit Verordening stimuleringregelingen Duurzaam Thuis (d.d. 16-12-2016).

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw provincie.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Stimuleringslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Deze regeling is bedoeld voor eigenaar-bewoners en huurders van een bestaande woning op Limburgs grondgebied.
 • Leeftijdsgrens: er geldt geen leeftijdsgrens voor de consumptieve lening voor huurders, maar wel voor eigen huis bezitters. Deze leeftijdsgrens is 76 jaar.
 • Inkomensgrens: n.v.t.
 • Huurders dienen een verhuurdersverklaring aan te leveren.

Condities van de lening

 • De Stimuleringslening wordt consumptief verstrekt.
 • De looptijd bedraagt 10 jaar tot € 7.500,- en 15 jaar voor boven de € 7.500,-.
 • De hoogte van de Stimuleringslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • De stimuleringslening kan zowel in een onderhandse akte als een hypothecaire akte worden opgemaakt. De Provincie Limburg bepaalt dit in de toewijzing. Een hypothecaire lening wordt verstrekt indien de krediettoets en/of het te verstrekte leenbedrag hoger dan € 25.000,00 is.
 • Per bestaande woning kunnen max. 2 Stimuleringsleningen worden toegekend met een max van € 35.000.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • Maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen.
 • Maatregelen om de levensloopbestendigheid van de bestaande woning te verbeteren.
 • Verwijdering en afvoer van asbest, mits het als voorbereidende maatregel noodzakelijk is om één of meer stimuleringsmaatregel(en) te treffen zoals genoemd in het eerste lid, onder A en/of B.

Een volledige lijst met toegestane maatregelen vindt u in de verordening of een bijlage daarvan. 

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met provincie Limburg telefonisch via (043) 389 7252 of mailen naar duurzaamthuis@prvlimburg.nl

Stimuleringslening aanvragen

Provincie Limburg vindt het belangrijk dat ook ú investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Daarom biedt zij de Stimuleringslening aan. SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.