Overzicht

Stimuleringslening Sittard-Geleen

 • Noodzakelijk onderhoud tóch mogelijk
 • Behoud van de waarde van uw pand
 • Meer wooncomfort
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Stimuleringslening?

Voordat u een Stimuleringslening kunt aanvragen, stelt uw gemeente of provincie vast of u voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeenten en/of provincies.

Voorwaarden Stimuleringslening Dubbel Duurzaam

Sittard-Geleen

Om in aanmerking te komen voor een Stimuleringslening moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Stimuleringslening zijn. Deze informatie is afgeleid uit Verordening Stimuleringslening Dubbel Duurzaam Sittard-Geleen (d.d. 1-4-2014).

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Stimuleringslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Deze regeling is uitsluitend van toepassing op wooneigenaren in de gemeente Sittard-Geleen, gebouwd voor 1 januari 2008, geschikt en bestemd voor permanente bewoning.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

Condities van de lening

 • De Stimuleringslening wordt consumptief verstrekt.
 • De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar.
 • De hoogte van de Stimuleringslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de Stimuleringslening geldt een korting op de SVn rente van 3% (minimum rente 1,4%). De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • De gemeente bepaalt de looptijd in de toewijzingsbrief.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • Bij deze regeling zijn ernergiebesparende maatregelen en zorgmaatregelen van toepassing. Een volledig overzicht van alle maatregelen is te vinden in de verordening.

Een volledige lijst met toegestane maatregelen vindt u in de verordening of een bijlage daarvan. 

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met Mevr. E. (Elke) Polstra

Stimuleringslening aanvragen

Gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat ook ú investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Daarom biedt zij de Stimuleringslening aan. SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.