Overzicht

Duurzaamheidslening Sliedrecht

 • Comfortabeler wonen
 • U draagt bij aan een beter milieu
 • U bespaart op uw energiekosten*
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Duurzaamheidslening?

Voordat u een Duurzaamheidslening kunt aanvragen, stelt Gemeente Sliedrecht  vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Duurzaamheidslening

Sliedrecht

Gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. U kunt via de website van SVn, of een aanvraagformulier in de gemeenten die nog niet digitaal werken, de lening aanvragen. De gemeente, provincie of een uitvoeringsorganisatie controleert dan of u aan de voorwaarden die de gemeente of provincie stelt voldoet. Vervolgens voert SVn de financiële toets uit. Als u in aanmerking komt verstrekt SVn de lening.

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woningen in de gemeente Sliedrecht, die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning, en de bijbehorende erfbebouwing.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

 

Condities van de lening

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Tot de duurzaamheidsmaatregelen in/aan de bestaande woning worden gerekend:
 • HR++ glas
 • Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W
 • Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,30 m2.K/W
 • Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W
 • Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W
 • Raam & deur isolatie
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen
 • Verwarmingsketel, CV of combi met minimaal HR 107 of gelijkwaardig
 • Zelfregulerend ventilatierooster
 • Energiezuinige centrale ventilatie-unit, elek. vermogen in stand 1 is kleiner of gelijk aan 4 Watt
 • Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie of warmtepomp
 • Energiezuinige gelijkstroompompen- en ventilatoren
 • Warmte-terugwin-installaties (ventilatielucht en warmte uit douchewater)
 • Vegetatiedak
 • Infiltratievoorzieningen voor hemelwater
 • Grijswater-systeem
 • Verwijderen asbestdak door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf
 • Tot de duurzaamheidsmaatregelen in/aan de bestaande erfbebouwing worden gerekend:
 • Verwijderen asbestdak door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf;
 • Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W
 • Zonnepanelen

Voor een volledige lijst met toegestane maatregelen verwijzen wij u naar uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie/uitvoeringsorganisatie: de heer W. Labee, (0184) 495918

Duurzaamheidslening aanvragen

Gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Nadat u van Gemeente Sliedrecht een aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgt SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.