Lid Raad van Toezicht

SVn bestaat 25 jaar en sinds haar start heeft SVn zich ontwikkeld van een maatschappelijk betrokken uitvoeringsorganisatie naar een maatschappelijk betrokken uitvoerings-, advies- én fondsmanagement-organisatie. De rode draad is dat SVn financieringen verstrekt waar stimulering op het gebied van volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing vanuit de overheid gewenst is en waar investeringen maatschappelijke impact hebben. SVn werkt aan maatschappelijke opgaven en is daar waar commerciële geldverstrekkers geen of onvoldoende financieringsoplossingen bieden. SVn is daarmee een belangrijke partij ‘middenin het front’.

SVn is innovatief en wordt gezien als gedegen en betrouwbaar. Met haar maatschappelijke insteek ontwikkelt SVn oplossingen om een maatschappelijk gewenste ontwikkeling op gang te brengen, te versnellen of te stimuleren. Zo speelt SVn een rol waar verduurzaming gewenst is, woningen moeten worden verbeterd, gebieden ontwikkeld of waar toegang tot de woningmarkt en financiering voor bepaalde doelgroepen gestimuleerd moet worden. Niet alleen voor de starter maar ook voor de oudere die zelfstandig wil blijven wonen.

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zoekt een

Lid Raad van Toezicht

met een bedrijfskundig/bancair profiel

die in de loop van 2023 de rol van voorzitter van de Audit-, Risk- en Digitaliseringscommissie (ARD) op zich kan nemen.

Naast de algemene profielkenmerken voor de leden van de Raad van Toezicht bij SVn gelden de volgende eisen voor het nu gezochte bedrijfskundige/bancaire profiel:

 • een generalistisch profiel met strategische focus;
 • ruime ervaring in een bancaire omgeving, met gevoel voor de publieke zaak;
 • expertise en ervaring op het gebied van financieel-economische besturing, (bancaire) risicobeheersing en compliance alsmede financiële verslaglegging;
 • ervaring met treasury vraagstukken;
 • expertise en ervaring op het gebied van financieringen en fondsmanagement;
 • ervaring op het gebied van zakelijke dienstverlening, zowel B2B als B2C;
 • expertise en ervaring met (financiële) samenwerkingsverbanden;
 • allround financieel-economisch inzicht, ook op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de bedrijfsmatige gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verdienmodellen en business cases;
 • affiniteit met IT binnen een bancaire organisatie en kennis van ICT-projecten;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet Financieel Toezicht;
 • bekend met het door AFM uitgevoerde wettelijke toezicht op financiële instellingen;
 • beschikkend over een actief en breed netwerk in de Nederlandse financiële wereld;
 • bereid het voorzitterschap van de Audit-, Risk- en Digitaliseringscommissie (ARD) op zich te nemen.

Reageren?

De wervingsprocedure is door ons uitbesteed aan NR Governance. Op de website van NR Governance vindt u meer informatie over deze vacature en kunt u een uitgebreid functieprofiel downloaden.