Nieuws

Nieuws / 21-11-2018

Limburgse Stimuleringslening Duurzaam Thuis van start

De provincie Limburg geeft eigenaar-bewoners en huurders een steuntje in de rug. Wie zijn woning levensloopbestendig maakt, verduurzaamt of zelf energie wil opwekken kan een Stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen.

De Stimuleringslening is een maatwerkproduct waarmee een provincie of gemeente inwoners stimuleert om in een goede woon- en leefomgeving te investeren. De gemeente of provincie bepaalt de voorwaarden. 

Van zonnepanelen tot het verwijderen van drempels

Duurzaamheidsmaatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp of het aanbrengen van gevel- of dakisolatie. Levensloopbestendigheid betreft  woningaanpassingen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, zoals het vergroten van de deurbreedte, verwijderen van drempels  of zelfs het realiseren van een mantelzorgwoning op het eigen perceel. 

120.000 gigajoule energie opgewekt

De Stimuleringslening Duurzaam Thuis is een samenvoeging van de Stimuleringsregeling levensloopbestendigheid en de succesvolle Duurzaamheidslening, waarvan er inmiddels meer dan 5.000 zijn verstrekt. “Dat komt neer op een bedrag van ongeveer € 40 miljoen aan verstrekte leningen”, zegt Daan Prevoo, gedeputeerde voor Energie op de website van de provincie. “Hiermee is bijna 120.000 gigajoule energie opgewekt, ruim 10.000 ton CO2 bespaard en circa 190 werkplekken aan werkgelegenheid gecreëerd.”

Nog meer ondersteuning voor Limburgers

Een enorme versnelling ten opzichte van de afgelopen jaren, stelt Prevoo. “Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen zijn maatschappelijke ambities die investeringen vergen. Daarbij kunnen Limburgers vanaf heden nóg meer ondersteuning krijgen.’’

Voor de Stimuleringslening Duurzaam Thuis is ruim 70 miljoen euro beschikbaar. 

Kenmerken Stimuleringslening Duurzaam Thuis

  • Voor eigenaar-bewoners is het maximale leenbedrag € 35.000. Voor huurders is het maximale leenbedrag € 25.000. Eigenaar-bewoners die meer dan € 25.000 willen lenen, kunnen een hypothecaire lening aanvragen.
  • Huurders van 76 jaar of ouder komen niet in aanmerking voor deze Stimuleringslening. Eigenaar-bewoners van 76 jaar en ouder kunnen alleen een hypothecaire lening aanvragen.
  • De Stimuleringslening Duurzaam Thuis heeft een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500,- en vanaf € 7.500 een looptijd van 15 jaar. De minimale hoogte van de lening is € 2.500.
Zonnepanelen Limburg