Nieuws

Nieuws / 22-07-2020

Met de Energiebespaarhypotheek is verantwoord verduurzamen van de eigen woning mogelijk met beperkte leenruimte

Huizenbezitters uit buurten met een wijkaanpak voor verduurzaming kunnen vanaf 2021 de Energiebespaarhypotheek afsluiten als zij niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Zo kunnen eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte toch hun woningen verduurzamen en zo meedoen in de energietransitie. De Energiebespaarhypotheek is ontwikkeld in opdracht van en in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De lening wordt verstrekt door het Nationaal Warmtefonds, sinds vandaag de nieuwe naam van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Het Nationaal Warmtefonds stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen. Het Nationaal Warmtefonds is landelijk beschikbaar voor eigenaren-bewoners, VvE’s en scholen. Het fonds is een gevolg van het Woonakkoord in 2013 en het Klimaatakkoord uit 2019. Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, de Rabobank, ASN Bank, de Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank (EIB). In totaal is er 1,2 miljard euro beschikbaar. SVn is momenteel fondsmanager van het Nationaal Warmtefonds.

Niet iedere particulier die in de toekomst zijn woning wil verduurzamen, heeft die mogelijkheid. Denk aan woningbezitters die wonen in een wijk die van het gas af gaat, maar die onvoldoende financiële draagkracht hebben. Vanaf 2021 is er voor hen de Energiebespaarhypotheek. Omdat rentebetaling en aflossing van deze lening geschieden naar draagkracht, kunnen deze huiseigenaren geld lenen voor de verduurzaming en is geborgd dat zij niet in problemen komen door de financiering. De volledige productspecificaties van de Energiebespaarhypotheek worden begin september bekendgemaakt. Het product zal worden vormgegeven zoals is aangegeven in de brief die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 13 mei jongstleden naar de Tweede Kamer stuurde. De Energiebespaarhypotheek is (vooralsnog) alleen beschikbaar voor woningbezitters die wonen in een door het Rijk aangewezen proeftuinwijk binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. Gemeenten die zo’n wijkaanpak hebben en de Energiebespaarhypotheek mogelijk willen maken voor hun inwoners, kunnen zich vanaf komend najaar aanmelden.

Betaalbaarheid belangrijk uitgangspunt van de energietransitie

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan dat de betaalbaarheid en haalbaarheid voor iedereen uitgangspunten zijn voor de energietransitie. Het Nationaal Warmtefonds is daarbij een mooie aanwinst in het totaalpakket aan maatregelen om de omslag in Nederland te kunnen maken naar duurzaam wonen. Het biedt nieuwe financieringsmogelijkheden voor groepen die geen gebruik kunnen maken van het bestaande aanbod. De wijkaanpakken kunnen alleen maar slagen als iedereen mee kan doen. Het Nationaal Warmtefonds werkt aan een maatwerkfinanciering met zachte voorwaarden waarmee dit op een verantwoorde wijze kan.

Nieuwe naam, vertrouwde organisatie

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft vanaf vandaag een nieuwe naam: het Nationaal Warmtefonds. Het fonds verstrekt sinds 2014 de Energiebespaarlening: een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden, waarmee particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen de verduurzaming van hun gebouwen kunnen financieren. Van die kennis en ervaring maakt de Rijksoverheid gebruik door het warmtefonds (een afspraak uit het Klimaatakkoord) bij het Energiebespaarfonds onder te brengen. Omdat het fonds zich naast energiebesparing ook meer is gaan richten op oplossingen voor het op een duurzame manier verwarmen van de woning, is het nu tijd voor een nieuwe naam, die bovendien ook aansluit op de afspraken uit het Klimaatakkoord. In februari 2020 zijn reeds de eerste stappen in het warmtefonds gezet met de introductie van financieringen met een looptijd van maximaal twintig jaar voor woningeigenaren en maximaal dertig jaar voor VvE’s vanaf acht appartementen (voorheen tien).