Producten

Maatwerklening

Wat is de Maatwerklening?

De Maatwerklening is er voor omstandigheden waarin geen standaard lening kan worden afgesloten bij de bank, maar er toch een onhoudbare situatie moet worden opgelost. Denk aan noodzakelijk funderingsherstel of een gevaarlijke woonsituatie.

House

Hoe werkt de Maatwerklening?

De Maatwerklening is een maatwerkproduct. Uw gemeente of provincie bepaalt zelf de voorwaarden. Dit betekent dat er binnen uw gemeente of provincie speciale afspraken kunnen gelden. Onze relatiemanagers helpen u graag met het opstellen van een verordening.

Benieuwd hoe het aanvraagproces van de aanvrager er bij uw gemeenten of provincie eruit ziet? Bekijk het stappenplan voor particulieren.

Kenmerken van de Maatwerklening

 • Uw gemeente of provincie bepaalt de hoofdsom van de lening, de rente en de looptijd.
 • De looptijd is 30 jaar.
 • De rente kan variëren tussen 0% per jaar en een door u maximaal vastgesteld rentepercentage.
 • De lening is de eerste 3 jaar aflossingsvrij en vaak ook rentevrij.
 • Na de eerste 3 jaar betaalt de aanvrager wel rente en aflossing, tenzij zijn inkomen dit niet toelaat. Hij kan dan een hertoets aanvragen. Lees meer over een hertoets.
 • De Maatwerklening is een maandannuïteitenlening. Na de eerste 3 jaar moet het maandbedrag voor de laatste dag van de maand betaald worden.
 • De maandtermijnen worden aan het eind van iedere maand met de restschuld verrekend.
 • De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt gedurende de looptijd maandelijks groter. Het rentedeel wordt maandelijks kleiner. De maandtermijn blijft gelijk.
 • Als het inkomen ontoereikend is om de maandlasten terug te betalen dan kan in het 3e, 6e, 10e en 15e jaar een hertoets worden aangevraagd. Aan de hertoets zijn kosten verbonden.
 • De Maatwerklening wordt verstrekt via een bouwkrediet*.
 • De financiële middelen in het bouwkrediet kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen (bijv. eigen geld of subsidies).
 • Wij betalen nooit meer uit dan beschikbaar is in het bouwkrediet.
 • Boetevrij aflossen is altijd (geheel of gedeeltelijk) mogelijk met een minimum van 250,-.
 • De Maatwerklening is niet fiscaal aftrekbaar.

* U kunt ervoor kiezen af te wijken van het bouwkrediet en het bedrag direct naar de aanvrager over te maken. Dit neemt u op in uw verordening.

Wat betaalt u voor de Maatwerklening?

U betaalt een beheervergoeding van 0,5% over de schuldrest van de leningen.

De Maatwerklening aanbieden?

Overweegt u om de Maatwerklening aan te bieden? Wij helpen u graag. In 3 eenvoudige stappen regelt u de lening: