Producten

Stimuleringslening

Wat is de Stimuleringslening?

Met de Stimuleringslening helpt u inwoners op weg om hun pand goed te onderhouden en te verbeteren. De Stimuleringslening wordt onder andere ingezet voor:

 • Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO)
 • Funderingsherstel
 • Groot onderhoud VvE’s
 • Herstructurering van wijken
 • Onderhoud van monumenten
 • Multifunctionele accommodaties
 • Particuliere woningverbetering van bestaande woningen
 • Wonen boven Winkels
House

Hoe werkt de Stimuleringslening?

De Stimuleringslening is een maatwerkproduct. U als gemeente of provincie bepaalt de voorwaarden. Dit betekent dat er binnen uw gemeente of provincie speciale afspraken kunnen gelden. Onze relatiemanagers helpen u graag met het opstellen van een verordening.

Benieuwd hoe het aanvraagproces van de aanvrager er bij uw gemeenten of provincie eruit ziet? Bekijk het stappenplan voor particulieren.

Kenmerken van de Stimuleringslening

 • U als gemeente of provincie bepaalt de hoofdsom van de lening, de rente, de looptijd en of de lening consumptief of hypothecair verstrekt wordt.
 • De looptijd is maximaal 30 jaar.
 • De rente kan variëren tussen 0,5% per jaar en een door u vastgesteld rentepercentage op marktniveau.
 • De Stimuleringslening is een maandannuïteit en moet door de aanvrager voor de laatste dag van iedere maand worden betaald.
 • De maandtermijnen worden iedere maand met de restschuld verrekend.
 • De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt gedurende de looptijd maandelijks groter. Het rentedeel wordt maandelijks kleiner. De maandtermijn blijft gelijk.
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De financiële middelen in het bouwkrediet kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen (bijv. eigen geld of subsidies).
 • SVn betaalt nooit meer uit dan beschikbaar is in het bouwkrediet.
 • Boetevrij aflossen is altijd (geheel of gedeeltelijk) mogelijk met een minimum van 250,-.

Wat betaalt u voor de Stimuleringslening?

U betaalt jaarlijks een beheervergoeding van 0,5% over de schuldrest van de leningen.

De Stimuleringslening aanbieden?

Overweegt u om de Stimuleringslening aan te bieden? Wij helpen u graag. In 3 eenvoudige stappen regelt u de lening: