Nieuws

Nieuws / 17-04-2019

Starterslening drijft woningprijzen niet op

Met een Starterslening krijgen koopstarters maximaal 20% meer hypotheekbudget. Wat betekent dit voor de woningmarkt- en prijzen? Het Kadaster deed hier onderzoek naar.

Met een Starterslening krijgen koopstarters maximaal 20% meer hypotheekbudget. Wat betekent dit voor de woningmarkt- en prijzen? Het Kadaster deed hier onderzoek naar. Conclusie: de Starterslening zorgt niet voor hogere woningprijzen.

Meer budget voor de koopstarter

In 235 gemeenten kun je als starter op de woningmarkt een Starterslening aanvragen. De lening wordt via de gemeente afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Hiermee krijg je maximaal 20% meer bestedingsruimte, bovenop je hypotheek.

Hoofdonderzoeker en woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster legt uit: “Koopstarters met een Starterslening gebruiken de extra bestedingsruimte om een woning te kopen die nu financieel niet haalbaar is maar wellicht in de nabije toekomst wel. De Starterslening wordt dus niet gebruikt om meer te betalen voor de woning. Als dat het geval had geweest, dan was er wel sprake van een prijsopdrijvend effect. Uit ons onderzoek blijkt dat de Starterslening niet leidt tot een prijsopdrijvend effect”.

Jongere kopers buiten grote steden

De Vries: “Koopstarters met een Starterslening zijn gemiddeld jonger (27,3 jaar) dan kopers zonder Starterslening (31,7 jaar). Hun inkomen is daarom waarschijnlijk wat lager. Ook zien we veel Startersleningen buiten de grote steden, waar de gemiddelde woningprijs lager is. Ze gaan vaak voor relatief kleine huizen en komen uit op een gemiddelde koopsom van € 150.000.”

Toegang tot koopwoning

“Koopstarters gebruiken de 20% extra bestedingsruimte dus niet om een hogere prijs te bieden dan anderen”, stelt De Vries. “Ze gebruiken de lening om een huis te kunnen kopen, iets wat zonder Starterslening niet haalbaar is. En dat is precies wat de gemeenten beogen met deze lening: jonge huishoudens toegang geven tot een koopwoning in hun gemeente.”

Het hele rapport lezen?

Wilt u het hele onderzoek lezen? Download het onderzoeksrapport Dezelfde starterswoning voor dezelfde prijs: Onderzoek naar koopprijseffecten van SVn-Startersleningen (januari 2008 t/m september 2018).

Kunt u dit pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u een screenreader gebruikt? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster. 

Meer onderzoeken

U vindt andere onderzoeken van het Kadaster op de overzichtspagina Onderzoeken. Kijk voor overige publicaties van SVn op onze pagina Publicaties.

SVn logo