Nieuws

Nieuws / 29-04-2019

SVn is vernieuwd! (Bijna) alles is anders

Na jaren van groei liep het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) tegen de grenzen aan van het leningenbeheersysteem. Bovendien wilden we de IT in eigen regie nemen. Een belangrijk besluit volgde vorig jaar: we gaan alles veranderen. Vandaag, precies een jaar later, stappen wij een nieuwe wereld in. Een wereld waarin de kern van wat wij doen hetzelfde is gebleven. En de rest… is vernieuwd!

Volledige IT-landschap in één keer vernieuwd op één moment

We kozen voor een grote sprong voorwaarts: het volledige IT-landschap in één keer vernieuwen. En we maken gebruik van oplossingen (applicaties en infrastructuur) die snel schaalbaar zijn in volume (in de Cloud). Daardoor kan de technische omgeving meebewegen met de ontwikkelingen van SVn als organisatie. Ook nemen wij de software zoveel mogelijk af als een dienst van onze leveranciers. Zij zorgen er vervolgens voor dat de oplossing op de juiste en op een veilige manier beschikbaar is.

Voor SVn is het een groot voordeel om gebruik te maken van de kennis en schaalgrootte van onze leveranciers. Hierdoor kunnen wij ons richten op de regie van het geheel en op de gewenste functionaliteit van de systemen.

Standaard waar het kan en uniek zijn waar het ertoe doet

SVn biedt financieringsvormen die in de markt gebruikelijk zijn, met eigen vaste kenmerken en toepassingsmogelijkheden. Aanvullend kennen onze financieringsvormen een aantal flexibele kenmerken die we in overleg met overheden vaststellen. Zo sluit de gekozen vorm zo goed mogelijk aan op het beleidsdoel en de doelgroep. Daarom hebben wij gekozen voor een IT-oplossing waar wij gebruik kunnen maken van beschikbare standaarden, en tegelijkertijd uniek en daarmee van toegevoegde waarde kunnen blijven voor overheden.

Mid- en backoffice systemen

Voor de vernieuwing van onze volledige mid- en backoffice systemen hebben wij gekozen voor de complete Close Suite van Davinci. Speciaal voor SVn ontwikkelde componenten zijn opgenomen binnen het Davinci-platform. Daarmee zijn ze integraal onderdeel van het platform geworden en lopen zij mee met de beheer en change cyclus van Close.

Website en digitale aanvraagstraten

Onze website, digitale aanvraagstraten en mijn omgevingen voor klanten én overheden zijn vernieuwd door Bikkelhart in samenwerking met Poort80. Samen hebben zij voor SVn een nieuwe website én diverse op maat gemaakte aanvraagstraten ontwikkeld.

Ook alle ondersteunende systemen vernieuwd

Naast het kernsysteem en de hele klantbeleving, zijn ook alle ondersteunende IT-systemen vernieuwd. En ten slotte is de hele infrastructuur vernieuwd in samenwerking met DUVAK.

Een unieke samenwerking tussen bijna 40 verschillende partijen

Naast Davinci, Bikkelhart, Poort80 en DUVAK werkten nog ruim 30 partijen samen om de vernieuwing bij SVn mogelijk te maken. We werkten met één visie, één doel en met gezamenlijke kaders. Een unieke samenwerking waarbij transparantie, gemengde teams, een vast ritme van samenkomen en consequente, kernachtige rapportages zorgden voor een rode draad op de inhoud. De vernieuwing is binnen alle gestelde kaders succesvol verlopen. Een fantastische prestatie!

Steeds verder digitaliseren

Ook komende jaren blijven wij onze dienstverlening stap voor stap steeds verder digitaliseren. Dat doen wij samen met overheden, klanten en samenwerkingspartners.
SVn logo