Nieuws

Nieuws / 25-03-2021

Whitepaper: Van Klimaatakkoord naar keukentafel

Het Klimaatakkoord en de daarin afgesproken verduurzaming van de gebouwde omgeving kan alleen in samenwerking met alle betrokkenen worden gerealiseerd. Het Klimaatverbond heeft, samen met SVn en andere experts, een collectieve aanpak ontwikkeld voor de organisatie en uitvoering van deze ongekende operatie: maatschappelijke energiedienstenorganisaties.

Tussen nu en 2050 gaan alle woningen in Nederland van het aardgas af en de gebouwde omgeving wordt CO2-neutraal. De transitie gebeurt betaalbaar en rechtvaardig, waarbij gemeenten een regierol hebben. Om dit te bereiken zullen particulieren massaal hun huizen moeten isoleren en samen werken aan nieuwe, goed doorgerekende, warmteoplossingen. Het is een opgave waaraan iedereen (vrijwillig) moet kunnen meedoen.

Uitvoering komt nog niet op stoom

Op dit moment wordt veelal ingezet op een marktroute, waarbij overheid marktpartijen stimuleert met een goed aanbod te komen voor consumenten. Met geld voor Proeftuinen en subsidies voor isolatie en andere maatregelen is een start gemaakt met de woning- en wijktransitie. Ondanks alle inspanningen komt de uitvoering nog niet op stoom. Eén van de barrières is dat overheden en marktpartijen onvoldoende contact hebben met de bewoners in de wijken.

Hoe krijgen we het ‘Klimaatakkoord naar de keukentafel’?

Een versnellende en opschaalbare aanpak van de wijkgerichte transitie vraagt om een andere manier van organiseren. In wat in het whitepaper de samenlevingsroute heet, werken overheid, bewoners en bedrijfsleven gelijkwaardig samen. Het uitgangspunt is dat de bewoner/eigenaar zowel technisch als financieel ontzorgd wordt bij de energetische verbetering van de woning. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, collectieve uitvoering, een energieprestatiegarantie en langjarige financiering zorgen voor zekerheid. 

3 stappen

In het whitepaper ‘Van klimaatakkoord naar keukentafel’ worden drie stappen geschetst die doorlopen moeten worden om te komen tot een gedegen uitvoering van de wijkgerichte energietransitie.

  1. Stel een bestuursakkoord op, waarin het Rijk, provincies, gemeenten, samenwerkende bedrijven en bewonersorganisaties afspreken dat ze in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid zullen werken aan de wijkgerichte energietransitie in de gebouwde omgeving.
  2. Ontwikkel een format of routekaart op basis waarvan energiedienstenorganisaties – voor de uitvoering en organisatie van de samenlevingsroute – zich kunnen ontwikkelen. Deze organisaties dienen goed uitgerust te zijn om praktisch maatwerk te kunnen leveren bij de wijkgerichte aanpak.
  3. Bouw een landelijk netwerk of platform waarin de energiedienstenorganisaties optimaal kunnen functioneren. Dit netwerk of platform kent vijf belangrijke pijlers: een kennisbasis, een financieringsvehikel, een netwerk voor praktische ondersteuning van de wijkprocessen, een wijkgerichte uitvoeringsstructuur en een betrouwbare backoffice.

Hoe financieren we de energietransitie?

Geld is vaak allesbepalend. Wie energie wil opwekken of besparen heeft vaak financiering nodig. Voor particulieren, VvE’s en sportverenigingen zijn inmiddels leningen beschikbaar, bijvoorbeeld bij SVn. Voor de energiecoöperatie is financiering vaak lastiger. Overheden kunnen daarbij helpen, samen met SVn. Meer weten? Neem contact met ons op.

Stimuleringslening SVn