Straat Woningen Huizen Fiets Vrouw 665X436

Dienstenwijzer

Over SVn

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Al ruim 20 jaar ondersteunt SVn overheden bij het realiseren van beleidsdoelen. Samen met overheden en andere samenwerkingspartners helpt SVn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het financieren van maatregelen die anders misschien niet mogelijk waren geweest. Bijvoorbeeld om:

 • Een eerste woning te kunnen kopen.
 • De huidige woning comfortabel en veilig te maken, voor nu en later.
 • Verduurzamen mogelijk en aantrekkelijk te maken.
 • Gebouwen en woningen te verbeteren via (noodzakelijk) achterstallig onderhoud of renovatie.
 • Gebouwen of hele gebieden een andere bestemming te geven of te herontwikkelen.
 • Ondernemers verder te helpen met zakelijke financieringsvormen.

Producten

SVn verstrekt consumptieve en hypothecaire leningen. Het aanbod kan verschillen per gemeente, provincie of samenwerkingspartner. Voorbeelden van ons leningaanbod zijn:

 • SVn Starterslening
  Met de SVn Starterslening leent u op een verantwoorde manier nét dat beetje extra waardoor u uw eerste huis toch kunt kopen. De SVn Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen. De SVn Starterslening is dus een aanvullende hypothecaire lening van SVn op uw eerste hypotheek.
 • SVn Blijverslening
  Om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen, vraagt uw woning misschien om aanpassingen. De SVn Blijverslening is een lening waarmee u uw woning levensloopbestendig maakt waardoor u langer zelfstandig in uw eigen huis kunt blijven wonen. De SVn Blijverslening is ofwel een hypothecaire lening ofwel een lening zonder recht van hypotheek.
 • SVn Duurzaamheidslening
  Door te investeren in energiebesparende maatregelen (zoals zonnepanelen of dakisolatie) maakt u uw woning comfortabeler én draagt u bij aan een beter milieu. SVn verstrekt de SVn Duurzaamheidslening waarmee u geld kunt lenen om de energiebesparende maatregelen te nemen.
 • SVn Verzilverlening
  De SVn Verzilverlening is een bijzondere hypothecaire financiering voor eigenaar-bewoners met overwaarde. Bij de SVn Verzilverlening hoeft maandelijks geen rente en aflossing te worden betaald maar wordt de rente jaarlijks bijgeschreven bij de uitstaande hoofdsom.
 • SVn Maatwerklening
  Met behulp van de SVn Maatwerklening kan een onhoudbare situatie tóch worden opgelost. De SVn Maatwerklening is een lening wanneer u door uw financiële situatie geen (volledige) lening bij een bank kunt afsluiten.
 • SVn Stimuleringslening
  Door uw pand goed te onderhouden, investeert u in een prettige leefomgeving. De SVn Stimuleringsregeling is een lening die woningverbetering mogelijk maakt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw fundering en de scheuren in uw gevel herstellen of uw monumentale pand restaureren. 

Bereikbaarheid

SVn is bereikbaar per post, via e-mail en telefonisch. Telefonisch zijn we bereikbaar via 088 253 94 00. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen naar info@svn.nl of via het contactformulier op de website, www.svn.nl.

Bedenktijd

Heeft u als consument een lening (zonder hypotheek) afgesloten bij SVn, maar wilt u deze lening toch niet? Dan heeft u 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kunt u de overeenkomst ontbinden. De bedenktijd gaat in op het moment dat de lening ingaat. Bij hypothecaire leningen is de bedenktijd opgenomen in de acceptatietermijn van de offerte.

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent en doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij SVn via het klachtenformulier op svn.nl of per post naar SVn, Postbus 40, 3800 AA Amersfoort. Kijk voor meer informatie over onze klachtenprocedure op www.svn.nl/klachtenprocedure.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door SVn, dan kunt u contact opnemen met Kifid. Kifid is het onafhankelijk Klachteninstituut voor Financiële Dienstverleners. Het adres is Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon: 070 333 8999. Op www.kifid.nl leest u hoe de procedure in zijn werk gaat. Het aansluitnummer van SVn bij Kifid is 300.009360.

Indien u Kifid niet wilt inschakelen, kunt u uw klacht ook voorleggen aan een bevoegde rechter.

Aanbieder of bemiddelaar?

SVn treedt op als aanbieder van en bemiddelaar in consumptief en hypothecair krediet. Sluit u een lening af bij SVn, dan is SVn aanbieder. Sluit u een product af bij een van de fondsen waarvan SVn fondsmanager is, dan treedt SVn op als bemiddelaar. Deze dienstenwijzer ziet niet op producten van de fondsen waarvan SVn fondsmanager is.

Execution only / geen advies

SVn biedt haar producten uitsluitend aan zonder advies. Mocht u advies willen, dan raden we u aan een adviseur te raadplegen.

Kosten

Als u een lening afsluit bij SVn, betaalt u hiervoor afsluitkosten. Wanneer u een Starterslening of Maatwerklening heeft en een hertoets aanvraagt, betaalt u hier ook kosten voor aan SVn.

Toezicht en lidmaatschap

SVn heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het aanbieden van en het bemiddelen in consumptief en hypothecair krediet. Het vergunningnummer is 12013647.

Daarnaast is SVn lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

Contactgegevens

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een stichting zonder winstoogmerk. Het adres is: Netwerklaan 321, 3821 AC Amersfoort of Postbus 40, 3800 AA Amersfoort. 

SVn is statutair gevestigd te Hoevelaken en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41042610.