Straat Bocht Woningen Huizen Fiets Vrouw 665X436

Financieringsvormen

Je kunt in je gemeente of provincie verschillende financieringsvormen via SVn inzetten om doelgroepen te helpen. Er zijn hypothecaire, persoonlijke en zakelijke financieringen mogelijk. Je brengt deze onder in een financiële regeling of een fonds.

Uit deze financieringsvormen kun je kiezen

 • Hypothecair krediet
 • Hypothecair krediet met een combinatielening
 • Hypothecair krediet met een oplopende schuld
 • Persoonlijk krediet met een aflopende schuld
 • Zakelijke projectfinanciering
 • Zakelijk krediet
 • Subsidie
Financieringsvorm Kenmerken Doelgroep Voorbeelden van bestaande financiële regelingen/fondsen
Hypothecair krediet
 • Woninggebonden
 • Annuïtair, lineair of aflossingsvrij
 • Langere looptijd
 • In bezit van eigen woning
 • Voldoende inkomen
 • Voldoende waarde op woning
 • Stimuleringslening
 • Blijverslening
Hypothecair krediet met combinatielening
 • Woninggebonden
 • Annuïtair in combinatie met lopende schuld
 • Langere looptijd
 • In bezit van eigen woning óf voornemens eigen woning te kopen
 • Voldoende waarde op de woning
 • Onvoldoende inkomensdraagkracht
 • Starterslening
 • Maatwerklening
Hypothecair krediet met oplopende schuld
 • Woninggebonden
 • Aflossingsvrij met jaarlijkse rentebijschrijving
 • Langere looptijd
 • In bezit van eigen woning
 • Senior: vanaf 10 jaar vóór AOW (nu 58+)
 • Voldoende waarde op de woning
 • Niet inkomensafhankelijk
 • Verzilverlening
Persoonlijk krediet met aflopende schuld
 • Persoonsgebonden
 • Annuïtair
 • Kortere looptijd
 • Geen onderpand nodig
 • Voldoende inkomen
 • Duurzaamheidslening
 • Stimuleringslening
Zakelijke projectfinanciering
 • Volledig af te stemmen op de situatie
 • Mogelijk met of zonder onderpand
 • Ook voor grotere financieringen
 • Ondernemers/rechtspersonen
 • FSFE
 • JESSICA
 • BNG Duurzaamheidsfonds
Zakelijk krediet
 • Volledig af te stemmen op de situatie
 • Mogelijk met of zonder onderpand
 • Ook voor kleinere financieringen
 • Ondernemers/rechtspersonen
 • VvE's
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Stimuleringslening
 • VvE Duurzaamheidslening Den Haag
Subsidie (geen lening)  
 • Brede doelgroep
 


Financiële regeling of fonds

De gekozen financieringsvorm breng je onder in een financiële regeling of een fonds. De keuze hangt af van de wensen van je gemeente of provincie en de situatie.

Kenmerken van een financiële regeling

 • Afhankelijk van de financieringsvorm en productsoort staan bepaalde kaders vast; andere kaders kun je in overleg met SVn naar eigen wens invullen
 • Je betaalt jaarlijks een beheervergoeding over de schuldrest van de leningen
 • SVn treedt op als geldverstrekker
 • Er moet een verordening worden opgesteld

Kenmerken van een fonds

 • Eigen bestuur en eigen verslaglegging
 • Meerdere investeerders mogelijk; zo kunnen overheden en marktpartijen de handen ineenslaan
 • Een op te richten entiteit treedt op als geldverstrekker

Beperkt budget? Gebruik de afkoopmethodiek 

Wil je in je gemeente of provincie leningen verstrekken, maar heb je een beperkt budget? Met de afkoopmethodiek betaal je een vast percentage per verstrekte lening. SVn financiert de rest.

Je kunt de afkoopmethodiek gebruiken voor:

 • Starterslening
 • Duurzaamheidslening

Voordelen van de afkoopmethodiek

 • Je inleg is kleiner dan met een revolverend fonds
 • Je koopt de kosten en het risico in één keer af
 • De kosten worden per lening direct in rekening gebracht
 • Je hebt minder administratieve lasten

Hoe werkt de afkoopmethodiek?

 • Je sluit een aanvullend contract met SVn af naast de verordeningen voor de Duurzaamheidslening of Starterslening. Daarin spreek je af welk bedrag er beschikbaar is vanuit je gemeente of provincie. SVn zorgt voor de overige benodigde financiering.
 • Je gemeente of provincie betaalt 25% (Duurzaamheidslening) of 20% (Starterslening) van elke verstrekte lening. We brengen de kosten per lening in rekening op het moment dat we de financiering verstrekken.
 • Er is geen sprake van een revolverende werking. Dat betekent dat rente en aflossing niet terugvloeien in een fonds van waaruit nieuwe leningen verstrekt kunnen worden.
 • SVn verzorgt het beheer en het verstrekken van de leningen.