Straat Bocht Woningen Huizen Fiets Vrouw 665X436

Financieringsvormen

Je kunt in je gemeente of provincie verschillende financieringsvormen via SVn inzetten om doelgroepen te helpen. Er zijn hypothecaire, persoonlijke en zakelijke financieringen mogelijk. Je brengt deze onder in een financiële regeling of een fonds. Wat je kiest, hangt onder meer af van je doelen, wensen en de doelgroep van de lening

Uit deze financieringsvormen kun je kiezen

 • Hypothecair krediet
 • Hypothecair krediet met een combinatielening
 • Hypothecair krediet met een oplopende schuld
 • Persoonlijk krediet met een aflopende schuld
 • Zakelijke projectfinanciering
 • Zakelijk krediet
 • Subsidie
Financieringsvorm Kenmerken Doelgroep Voorbeelden van bestaande financiële regelingen/fondsen
Hypothecair krediet

Woninggebonden

Annuïtair, lineair of aflossingsvrij

Langere looptijd

In bezit van eigen woning

Voldoende inkomen

Voldoende waarde op woning

Stimuleringslening

Blijverslening

Hypothecair krediet met combinatielening

Woninggebonden

Annuïtair in combinatie met lopende schuld

Langere looptijd

In bezit van eigen woning óf voornemens eigen woning te kopen

Voldoende waarde op de woning

Onvoldoende inkomensdraagkracht

Starterslening

Maatwerklening

Hypothecair krediet met oplopende schuld

Woninggebonden

Aflossingsvrij met jaarlijkse rentebijschrijving

Langere looptijd

In bezit van eigen woning

Senior: vanaf 10 jaar vóór AOW (nu 58+)

Voldoende waarde op de woning

Niet inkomensafhankelijk

Verzilverlening
Persoonlijk krediet met aflopende schuld

Persoonsgebonden

Annuïtair

Kortere looptijd

Geen onderpand nodig

Voldoende inkomen

Duurzaamheidslening

Stimuleringslening

Zakelijke projectfinanciering

Volledig af te stemmen op de situatie

Mogelijk met of zonder onderpand

Ook voor grotere financieringen

Ondernemers/rechtspersonen FSFE, JESSICA, BNG Duurzaamheidsfonds
Zakelijk krediet

Volledig af te stemmen op de situatie

Mogelijk met of zonder onderpand

Ook voor kleinere financieringen

Ondernemers/rechtspersonen, VvE's, maatschappelijk vastgoed Stimuleringslening, VvE Duurzaamheidslening Den Haag
Subsidie (geen lening)   Brede doelgroep  


Financiële regeling of fonds

De gekozen financieringsvorm breng je onder in een financiële regeling of een fonds. De keuze hangt af van de wensen van je gemeente of provincie en de situatie.

Kenmerken van een financiële regeling

 • Afhankelijk van de financieringsvorm en productsoort staan bepaalde kaders vast; andere kaders kun je in overleg met SVn naar eigen wens invullen
 • Je betaalt jaarlijks een beheervergoeding over de schuldrest van de leningen
 • SVn treedt op als geldverstrekker
 • Er moet een verordening worden opgesteld

Kenmerken van een fonds

 • Eigen bestuur en eigen verslaglegging
 • Meerdere investeerders mogelijk; zo kunnen overheden en marktpartijen de handen ineenslaan
 • Een op te richten entiteit treedt op als geldverstrekker

Beperkt budget? Gebruik de afkoopmethodiek 

Wil je in je gemeente of provincie leningen verstrekken, maar heb je een beperkt budget? Met de afkoopmethodiek betaal je een vast percentage per verstrekte lening. SVn financiert de rest.

Je kunt de afkoopmethodiek gebruiken voor:

 • Starterslening
 • Duurzaamheidslening

Voordelen van de afkoopmethodiek

 • Je inleg is kleiner dan met een revolverend fonds
 • Je koopt de kosten en het risico in één keer af
 • De kosten worden per lening direct in rekening gebracht
 • Je hebt minder administratieve lasten

Hoe werkt de afkoopmethodiek?

 • Je sluit een aanvullend contract met SVn af naast de verordeningen voor de Duurzaamheidslening of Starterslening. Daarin spreek je af welk bedrag er beschikbaar is vanuit je gemeente of provincie. SVn zorgt voor de overige benodigde financiering.
 • Je gemeente of provincie betaalt 25% (Duurzaamheidslening) of 20% (Starterslening) van elke verstrekte lening. We brengen de kosten per lening in rekening op het moment dat we de financiering verstrekken.
 • Er is geen sprake van een revolverende werking. Dat betekent dat rente en aflossing niet terugvloeien in een fonds van waaruit nieuwe leningen verstrekt kunnen worden.
 • SVn verzorgt het beheer en het verstrekken van de leningen.