Vrouw Bank Ipad 665X436

SVn en het Nationaal Warmtefonds

SVn was tot 1 juli 2021 beheerder van het Nationaal Warmtefonds (voorheen Energiebespaarfonds). Vanaf dat moment verstrekten we geen nieuwe leningen meer namens het fonds. Leningen afgesloten vóór die tijd blijven we wel beheren.

Lening afgesloten vóór 1 juli 2021?

Heb je een (VvE) Energiebespaarlening afgesloten vóór 1 juli 2021? Dan blijft SVn deze lening beheren. Je kunt bij ons terecht met vragen en/of voor het doorgeven van een wijziging.

Op het beheer van deze leningen is het Privacyreglement van het Nationaal Warmtefonds van toepassing.

Ik heb een (VvE) Energiebespaarlening bij het Nationaal Warmtefonds afgesloten vóór 1 juli 2021. Bij wie kan ik terecht?

SVn was tot 1 juli 2021 beheerder van het Nationaal Warmtefonds. Heb je voor die tijd een (VvE) Energiebespaarlening afgesloten? Dan blijft SVn deze lening beheren. Je kunt bij ons terecht met vragen en/of voor het doorgeven van een wijziging. 

Ik heb een Energiebespaarlening en ga verhuizen. Hoe geef ik een adreswijziging door?

Stuur je adreswijziging binnen 14 dagen naar energiebespaarlening@svn.nl.

Kan ik mijn Energiebespaarlening tussentijds (vervroegd) aflossen?

Je kunt de Energiebespaarlening tussentijds geheel of gedeeltelijk aflossen. Je betaalt hiervoor geen boete. Je moet minimaal € 250 aflossen. Is de restschuld van je lening kleiner dan € 250? Maak dit bedrag dan over om de lening geheel af te lossen.

Een extra aflossing kun je overmaken op IBAN NL02 RABO 0136 6491 57 op naam van het Nationaal Warmtefonds. Vermeld het leningnummer (kenmerk van jouw lening) en de mededeling ‘extra aflossing’. Wil je de lening helemaal aflossen? Vraag dan eerst een aflosnota op via energiebespaarlening@svn.nl.

Bij een extra aflossing blijft de looptijd van de lening gelijk en daalt je maandbedrag. Het minimum maandbedrag is € 35. Komt je maandbedrag door een extra aflossing onder de € 35? Dan verkorten we de looptijd van je lening. Op jouw verzoek is het ook mogelijk om bij een extra aflossing het maandbedrag gelijk te houden en de looptijd van je lening te verkorten. Vermeld in dat geval ook ‘looptijd verkorten’ in de mededeling bij het overboeken van de extra aflossing.

Voor VvE's geldt dat er tussentijds vervroegd 20% boetevrij afgelost mag worden. 

Onze Energiebespaarlening staat op twee namen en we gaan uit elkaar. Wat nu?

Bij echtscheiding of beëindiging van een relatie kan het zijn dat een schuldenaar ontslagen moet worden van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor jullie lening. Daarvoor is een kredietbeoordeling nodig. Voor de beoordeling brengt het Nationaal Warmtefonds € 250 in rekening. Deze kosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. Aan de hand van de kredietbeoordeling wordt bepaalt het Nationaal Warmtefonds of ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk is.

Bekijk alle veelgestelde vragen