Header Fonds Duurzaam Funderingsherstel Groot

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

De Funderingslening is bedoeld voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel.

Woningeigenaren hebben vaak niet de financiële ruimte om de rotte fundering of de daarbij komende problemen zoals scheuren in muren aan te pakken.

SVn beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. De Rijksoverheid legt met een bijdrage van 20 miljoen euro een solide basis onder het fonds. Net als de andere fondsen die door SVn beheerd worden, is hier sprake van een revolverend fonds. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Voor wie is het fonds?

De Funderingslening wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners in gemeenten en provincies die aangesloten zijn bij het fonds. De gemeente of provincie bepaalt welke woningen en woonblokken in aanmerking komen. Als u in aanmerking komt ontvangt u een aanvraagformulier.

Neem contact op met Hilbert Bouwman

Hilbert is fondsmanager van Fonds Duurzaam Funderingsherstel namens SVn.