Header Fonds Duurzaam Funderingsherstel Groot

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Een Funderingslening voor noodzakelijk funderingsherstel

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) helpt woningeigenaren die niet de financiële ruimte hebben om hun fundering te herstellen. Met een Funderingslening blijft noodzakelijk herstel niet liggen. Ook niet wanneer één (of meerdere) huiseigenaren in een woonblok onvoldoende middelen heeft.

Voor wie is het fonds?

De Funderingslening (Maatwerk) wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners in gemeenten en provincies die aangesloten zijn bij het fonds. De gemeente of provincie bepaalt welke woningen en woonblokken in aanmerking komen.

Wie zit er achter het fonds?

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is opgericht op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2017. Het fonds heeft een omvang van € 20 miljoen en heeft een revolverende werking; het geleende geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen. SVn beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en is het aanspreekpunt voor initiatiefnemers, en geïnteresseerden.

Neem contact op met Hilbert Bouwman

Hilbert is fondsmanager van Fonds Duurzaam Funderingsherstel namens SVn.