FSFE Fonds Header Fsfe

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy is een investeringsfonds voor duurzame projecten in Friesland. Het fonds is in het leven geroepen als partner voor Friese duurzaamheidsprojecten en kan zowel investeren, (co)financieren als adviseren bij financiering van projecten.

Met het FSFE wil provincie Friesland stimuleren dat de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 wordt gehaald. De provincie heeft € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor het FSFE. Het geld wordt ingezet in de vorm van leningen, garantstellingen of participaties. Het doel van het fonds is om te investeren in duurzame energieproductie of energiebesparing. Het gaat hierbij om zakelijke projecten die aantoonbaar tot reductie van uitstoot van broeikasgassen leiden, en daarnaast ook een toegevoegde waarde hebben voor de werkgelegenheid in Friesland. 

Voorbeelden zijn aardwarmte, zonne-energie, biomassa maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving. 

Gedeputeerde Hans Konst wil van Friesland dé duurzame provincie van Nederland maken. “Daarvoor hebben we goede, kansrijke projecten nodig. Met het FSFE hebben we een geweldige club aan boord die helpt projecten op te sporen en te realiseren. Dit is een flinke stap vooruit om onze ambities te realiseren”.

SVn levert met haar kennis en ervaring, in samenwerking met Nationaal Groenfonds en e3, een bijdrage aan het verlagen van drempels voor initiatiefnemers en hun te helpen bij het realiseren van projecten die de doelstellingen voor Friesland dichterbij brengen. E3 beheert momenteel al het duurzaamheidsfonds van Amsterdam.

Lees meer over Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Kijk voor meer informatie op www.fsfe.frl of neem contact op met Pieter van der Berg, fondsmanager namens SVn.

Meer weten?

Wil je meer weten over het FSFE?

Neem contact op met Pieter van der Berg

Pieter is fondsmanager van Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy