Incasso

Hoe werkt incasso?

Wij incasseren het maandbedrag van uw lening en/of bouwrekening van uw IBAN. Bent u een nieuwe klant? Kijk dan voor de gegevens over het incassant ID, machtigingskenmerk en IBAN op het machtigingsformulier.

Incassobedrag

In uw offerte ziet u het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Als het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een renteherziening, wordt u daar vooraf altijd over geïnformeerd. Hieronder vindt u het incassoschema voor 2018. Deze data kunnen eventueel tot uiterlijk zes dagen voor de incassodatum door SVn worden aangepast.

Incassoschema SVn, JESSICA, FSFE, BNG en VDH 2018


31 januari 2018
28 februari 2018
30 maart 2018
30 april 2018
31 mei 2018
29 juni 2018
31 juli 2018
31 augustus 2018
28 september 2018
31 oktober 2018
30 november 2018
31 december 2018