Incasso

Hoe werkt incasso?

Wij incasseren het maandbedrag van uw lening en/of bouwrekening van uw IBAN. Bent u een nieuwe klant? Kijk dan voor de gegevens over het incassant ID, machtigingskenmerk en IBAN op het machtigingsformulier.

Incassobedrag

In uw offerte ziet u het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Als het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een renteherziening, wordt u daar vooraf altijd over geïnformeerd. Hieronder vindt u het incassoschema voor 2018. Deze data kunnen eventueel tot uiterlijk zes dagen voor de incassodatum door SVn worden aangepast.

Incassoschema SVn, JESSICA, FSFE, BNG en VDH 2018-2019

31 december 2018

31 januari 2019

28 februari 2019

29 maart 2019

2 mei 2019

3 juni 2019

1 juli 2019

1 augustus 2019

2 september 2019

1 oktober 2019

1 november 2019

2 december 2019