Leningen

Hypothecaire lening Haarlem

Een Hypothecaire lening is een geldlening die bijvoorbeeld gebruikt wordt om een (onder)pand te verbouwen, te verbeteren of te verduurzamen.

 • Vaste gunstige rente voor de gehele looptijd of een deel van de looptijd
 • Vaste looptijd
 • Verstrekking via de notaris
Aanvragen Hypothecair Aanvragen Maatwerklening

Kom ik in aanmerking voor deze lening?

Voordat u een lening kunt aanvragen, stelt de gemeente of provincie vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Hypothecaire lening

Haarlem

Om in aanmerking te komen voor deze lening zijn er voorwaarden opgesteld. Hier ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Stimuleringslening Monumentenfonds Hypothecair zijn.

Condities van deze regeling

 • U kunt alleen een aanvraag doen als u een toewijzingsbrief van uw gemeente of provincie heeft ontvangen.
 • Bent u benieuwd welke voorwaarden en/of maatregelen voor uw gemeente gelden? Kijk dan op de website van uw gemeente.
 • https://www.haarlem.nl/lening-monumentenfonds
 • Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van toewijzen.

Voorwaarden van deze regeling

 • Minimum leenbedrag € 12.501,-
 • Maximum leenbedrag € 50.000
 • De looptijd bedraagt 180 maanden.
 • De rentevaste periode bedraagt 180 maanden.
 • Wel toegestaan toegestaan voor eigenaren/bewoners.
 • Wel toegestaan toegestaan voor eigenaren.
 • Niet toegestaan toegestaan voor verhuurders.
 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.

SVn Hypothecaire lening

Een Hypothecaire lening is een geldlening die bijvoorbeeld gebruikt wordt om een (onder)pand te verbouwen, te verbeteren of te verduurzamen. Voor een Hypothecaire lening is het noodzakelijk dat u eigenaar bent van een (onder)pand waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Het hypotheekrecht geeft ons de benodigde zekerheid en maakt het mogelijk om uw (onder)pand te verkopen als u niet of niet volledig betaalt.

Er bestaan meerdere typen hypothecair krediet, denk hierbij aan verschillende aflosvormen zoals annuïtair, lineair en aflossingsvrij.

Wij verstrekken alleen Hypothecaire leningen met annuïtaire aflossing en enkele speciale vormen zoals de SVn Maatwerklening met een Combinatielening. De SVn Maatwerklening houdt rekening met uw financiële draagkracht en kent hertoetsmomenten. Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar van de looptijd kunt u een hertoets aanvragen en wordt uw draagkracht telkens opnieuw beoordeeld. Zodra u voldoende draagkracht heeft, gaat u de SVn Maatwerklening met Combinatielening annuïtair aflossen.


Bekijk de actuele Algemene bepalingen:

Algemene Bepalingen Hypothecair krediet
Algemene Bepalingen Hypothecair krediet (met combinatielening)

Lees meer over onze dienstverlening in het SVn Dienstverleningsdocument.

BKR Informatie

Een negatieve BKR-codering kan een belemmering zijn voor het verstrekken van de lening. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met SVn.

Kosten

 • Afsluitkosten SVn hypotheek: € 850,-. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn hypotheek.
 • Als u een lening afsluit met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) betaalt u eenmalig 0,7% over de hoofdsom van de SVn hypotheek. Deze kosten (borgtochtprovisie) worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn hypotheek.
 • Afsluitkosten SVn Maatwerklening (Let op: niet overal beschikbaar): € 950,-. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn Maatwerklening.
 • Hertoetskosten voor de SVn Maatwerklening (Let op: niet overal beschikbaar): € 155,-.
 • Overige kosten zoals kosten voor financieel advies, taxatie en notaris zijn voor eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: Subsidiebureau, subsidiebureau@haarlem.nl, 14023