Leningen

Starterslening Katwijk

Een SVn Starterslening is een bijzondere Hypothecaire lening om je eerste woning aan te schaffen.

 • 15 jaar vaste rente en vaste looptijd van 30 jaar
 • Hertoetsmomenten en NHG-garantie
 • Verstrekking via de notaris
Aanvragen Berekenen

Kom ik aanmerking voor deze lening?

Voordat u een lening kunt aanvragen, stelt de gemeente of provincie vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Starterslening

Katwijk

Om in aanmerking te komen voor deze lening heeft aanbieder Katwijk voorwaarden opgesteld. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Starterslening zijn.

Condities van deze regeling

 • U kunt alleen een aanvraag doen als u een toewijzingsbrief van uw gemeente of provincie heeft ontvangen.
 • Bent u benieuwd welke voorwaarden en/of maatregelen voor uw gemeente gelden? Kijk dan op de website van uw gemeente.
 • www.katwijk.nl

Voorwaarden van deze regeling

 • De looptijd bedraagt 360 maanden.
 • De rentevastperiode bedraagt 180 maanden.
 • Van toepassing zijnde garantie NHG
 • Met de SVn Starterslening is het Wel toegestaan om een bestaande woning aan te kopen.
 • Het minimale leenbedrag voor een bestaande woning is € 2.500,-
 • Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 30.000,-
 • De maximale koopsom voor een bestaande woning is € 310.000,-
 • Het is Wel toegestaan om verbeterkosten mee te financieren.
 • Het is Wel toegestaan om de verbeterkosten van de SVn Starterslening mee te nemen in de berekening.
 • Met de SVn Starterslening is het Niet toegestaan om een nieuwbouwwoning aan te kopen.
 • Het maximale leenbedrag voor een nieuwbouwwoning is € 0,-
 • Het is Niet toegestaan om meerwerk mee te financieren.
 • Het is Niet toegestaan om de meerwerkkosten van de SVn Starterslening mee te nemen in de berekening.
 • De SVn Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten.
 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.

Voorwaarden SVn

Een SVn Starterslening is een bijzondere Hypothecaire lening om je eerste woning aan te schaffen. Voor deze Hypothecaire lening is het noodzakelijk dat je eigenaar wordt van een woning waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Het hypotheekrecht geeft ons de benodigde zekerheid en maakt het mogelijk om je woning te verkopen als je niet of niet volledig betaalt.

Er bestaan meerdere typen hypothecair krediet, denk hierbij aan verschillende aflosvormen zoals annuïtair, lineair en aflossingsvrij.

Wij verstrekken alleen Hypothecaire leningen met annuïtaire aflossing en enkele speciale vormen zoals de SVn Starterslening met een Combinatielening. De SVn Starterslening houdt rekening met je financiële draagkracht en kent hertoetsmomenten. Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar van de looptijd kun je een hertoets aanvragen en wordt je draagkracht telkens opnieuw beoordeeld. Zodra je voldoende draagkracht hebt, ga je de SVn Starterslening met Combinatielening annuïtair aflossen.

De SVn Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie

Bekijk de actuele Algemene Bepalingen Hypothecair krediet (met combinatielening).

Kosten

 • Afsluitkosten: € 750,-.
 • Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn Starterslening.Borgtochtprovisie NHG is 0,7% over de hoofdsom.
 • Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn Starterslening.Hertoetskosten: € 155,-.
 • Overige kosten zoals kosten voor financieel advies, taxatie en notaris zijn voor eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kun je ook contact opnemen met de gemeente/provincie: Mevrouw A. van Nieuwkoop