Leningen

Zakelijke lening Oost Gelre

Een Zakelijke financiering is een geldlening die bijvoorbeeld gebruikt wordt om een (onder)pand aan te schaffen, te verbouwen, te verbeteren of te verduurzamen.

 • Gunstig rente
 • Diverse mogelijkheden voor looptijden, afloswijze en zekerheden
 • Verstrekking met en zonder notaris mogelijk
Aanvragen Berekenen

Kom ik in aanmerking voor deze lening?

Voordat u een lening kunt aanvragen, stelt de gemeente of provincie vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Zakelijke lening

Oost Gelre

Om in aanmerking te komen voor deze lening heeft aanbieder Oost Gelre voorwaarden opgesteld. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Stimuleringslening Non Profit organisaties zijn.

Condities van deze regeling

 • U kunt alleen een aanvraag doen als u een toewijzingsbrief van uw gemeente of provincie heeft ontvangen.
 • Bent u benieuwd welke voorwaarden en/of maatregelen voor uw gemeente gelden? Kijk dan op de website van uw gemeente.
 • www.oostgelre.nl/producten/stimuleringslening-non-profit-organisaties
 • Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van toewijzen.

Voorwaarden van deze regeling

 • Minimum leenbedrag € 2500,-
 • Maximum leenbedrag € 20000,-
 • De looptijd bedraagt 180 maanden.

SVn Zakelijke lening

Een SVn Zakelijke financiering lening is een geldlening die bijvoorbeeld gebruikt wordt om een (onder)pand aan te schaffen, te verbouwen, te verbeteren of te verduurzamen. De aanvrager is een rechtspersoon of de financiering heeft een zakelijk doel.

Een Zakelijke financiering kan worden verstrekt met of zonder hypothecaire zekerheid. Voor een Zakelijke financiering met hypotheekrecht is het noodzakelijk dat u eigenaar bent van een (onder)pand waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Het hypotheekrecht geeft ons de benodigde zekerheid en maakt het mogelijk om uw (onder)pand te verkopen als u niet of niet volledig betaalt. Voor een Zakelijke financiering zonder zekerheid wordt een onderhandse akte gesloten of een authentieke akte bij de notaris.

Ook kunnen er bijzondere afspraken met u gemaakt worden voor extra zekerheden of voorwaarden. Er bestaan meerdere typen Zakelijk krediet, denk hierbij aan verschillende aflosvormen zoals annuïtair, lineair en aflossingsvrij.

Bekijk de actuele Algemene Bepalingen Zakelijk.

Kosten

 • Afsluitkosten: 1% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500,-.
 • Deze worden ingehouden op de SVn Zakelijke lening.
 • Overige kosten, zoals kosten voor financieel advies, taxatie en notaris.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: meneer S. Yilmaz, (0544) 393485.