Leningen

Persoonlijke lening Texel

 • Vaste gunstige rente
 • Vaste maandbedrag en looptijd
 • Volledig afgelost op einde looptijd
Aanvragen Berekenen

Kom ik in aanmerking voor deze lening?

Voordat u een lening kunt aanvragen, stelt de gemeente of provincie vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Persoonlijke lening

Texel

Om in aanmerking te komen voor deze lening heeft de aanbieder voorwaarden opgesteld. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Lening zonnepanelen 0% Consumptief zijn.

Condities van deze regeling

Klik hier om de stappen voor het aanvragen van deze lening te bekijken.

Voorwaarden van deze regeling

 • Minimum leenbedrag € 2500,-
 • Maximum leenbedrag € 6000,-
 • De looptijd bedraagt 84 maanden.
 • Wel toegestaan voor eigenaren/bewoners.
 • Wel toegestaan voor eigenaren.
 • Niet toegestaan voor verhuurders.
 • Niet toegestaan voor huurders.
 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
 • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 75 jaar.

SVn Persoonlijke lening

Een Persoonlijke lening is een lening met een vaste rente en looptijd. Een Persoonlijke lening lost u annuïtair af, dit betekent dat het maandbedrag gedurende de hele looptijd gelijk blijft. Bij annuïtaire aflossing bestaat uw maandbedrag telkens uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is uw Persoonlijke lening volledig afgelost.

 • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort.
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan vergoedingsvrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
 • De SVn Persoonlijke lening wordt onderhands verstrekt.
 • Geen afsluitkosten.

Bekijk de actuele Algemene Bepalingen Consumptief krediet.

Vraagt u een Stimuleringslening aan? Bekijk dan hier de productvoorwaarden.

Vraagt u een Duurzaamheidslening aan? Bekijk dan hier de productvoorwaarden.

Vraagt u een Blijverslening aan? Bekijk dan hier de productvoorwaarden.

De lening die u bij SVn afsluit, staat los van de afspraken die u maakt met bijvoorbeeld de aannemer of installateur over de te treffen maatregelen. De lening moet altijd terugbetaald worden, ook als de aannemer zich niet aan de afspraken houdt.

Als u een SVn Persoonlijke lening afsluit gaat u een financiële verplichting aan. Daarom moet uw financiële situatie voldoende stabiel zijn om de extra maandlasten van de nieuwe lening, bovenop alle overige vaste lasten die u al heeft, te kunnen dragen. We kijken naar de hoogte van uw inkomen, maar ook naar uw gezinssituatie en uw woon- en werksituatie. Lees hier hoe wij uw aanvraag beoordelen.

 

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: gemeente@texel.nl of 14 0222
Een lening aanvragen

Een lening aanvragen bij gemeente Texel? Bekijk hieronder welke stappen u gaat doorlopen bij de aanvraag.