Overzicht

Blijverslening Etten-Leur

 • Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
 • Verantwoorde financiering voor ouderen
 • Betalen vanuit bouwkrediet, voorschieten niet nodig
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Blijverslening?

Voordat u een Blijverslening kunt aanvragen, stelt gemeente Etten-Leur vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

!Let op: Niet alle gemeenten en provincies hebben een Blijverslening. Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening is het verstandig eerst na te gaan of uw gemeente of provincie de Blijverslening aanbiedt. U vraagt de Blijverslening aan in de gemeente waar uw woning staat.

Voorwaarden Blijverslening

Etten-Leur

Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Blijverslening zijn. Deze informatie is afgeleid uit Verordening Blijverslening gemeente Etten-Leur (d.d. 30-10-2018).

 Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw Gemeente.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Blijverslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Leeftijdsgrens: n.v.t.
 • Leningen tot € 10.000 hebben een looptijd van 10 jaar. Leningen vanaf € 10.001 hebben een looptijd van 20 jaar..

Condities van de lening

 • De Blijverslening wordt hypothecair verstrekt
 • De looptijd bedraagt 10 jaar voor bedragen van maximaal € 10.000,- en 20 jaar voor bedragen van minimaal € 10.001,-.
 • De hoogte van de Blijverslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.
 • De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • Als u eigenaar en bewoner bent, is de rente onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • Het vergroten van de toegankelijkheid van de woning
 • Het vergroten van de veiligheid in de woning
 • Het aanbrengen van technische aanpassingen die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken.

Voor een volledige lijst met toegestane maatregelen verwijzen wij u naar uw gemeente of provincie.

 

Kosten

 • Afsluitkosten: € 850,-. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom van uw lening.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: de heer P. Boekelman 076 5024292

Blijverslening aanvragen

Gemeente Etten-Leur helpt u graag uw woning klaar te maken voor de toekomst. Hiermee stimuleert de gemeente haar inwoners zo lang mogelijk thuis te wonen. Wij (SVn) verzorgen de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.