Overzicht

Blijverslening Lochem

 • Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
 • Verantwoorde financiering voor ouderen
 • Betalen vanuit bouwkrediet, voorschieten niet nodig
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Blijverslening?

Voordat u een Blijverslening kunt aanvragen, stelt gemeente Lochem vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

!Let op: Niet alle gemeenten en provincies hebben een Blijverslening. Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening is het verstandig eerst na te gaan of uw gemeente of provincie de Blijverslening aanbiedt. U vraagt de Blijverslening aan in de gemeente waar uw woning staat.

Voorwaarden Blijverslening Hypothecair

Lochem

Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Blijverslening zijn. Deze informatie is afgeleid uit Verordening Blijverslening gemeente Lochem 2017 (d.d. 15-05-2017).

 Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Blijverslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.
 • Leeftijdsgrens: n.v.t.

Condities van de lening

 • De Blijverslening wordt hypothecair verstrekt
 • De looptijd bedraagt 10 jaar voor bedragen van maximaal € 10.000,- en 20 jaar voor bedragen van minimaal € 10.001,-.
 • De hoogte van de Blijverslening is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000.
 • De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • Als u eigenaar en bewoner bent, is de rente onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • a. Het realiseren van een levensloopbestendige woning door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren.
 • b. Het realiseren van een levensloopbestendige woning door de slaapkamer en badkamer op de verdieping bereikbaar te maken door middel van een (trap)lift.
 • c. Het beter toegankelijk maken van badkamer/toilet/slaapkamer/woonkamer en/of keuken.
 • d. Technologische maatregelen ter vergroting van het wooncomfort (domotica)

Voor een volledige lijst met toegestane maatregelen verwijzen wij u naar uw gemeente of provincie.

 

Kosten

 • Afsluitkosten: € 850,-. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom van uw lening.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: afdeling Financiën – team Vastgoed, 0573-289222

Blijverslening aanvragen

Gemeente Lochem helpt u graag uw woning klaar te maken voor de toekomst. Hiermee stimuleert de gemeente haar inwoners zo lang mogelijk thuis te wonen. Wij (SVn) verzorgen de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.