NHG

Afwijkend beleid SVn ten opzichte van NHG

Het acceptatiebeleid voor de (Corporatie) Starterslening van SVn wijkt op een aantal punten af van de Voorwaarden & Normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is namelijk geen gewone hypotheek, maar een lening die wordt gefinancierd met geld van de gemeente, provincie of Corporatie. Hieronder vindt u een aantal punten waarop SVn van NHG afwijkt.

Bouwdepot

Soms is het noodzakelijk een bouwdepot aan te houden bij bestaande bouw. Denk hierbij aan kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen. In dat geval moet het geld daarvoor in depot gehouden worden bij de eerste geldverstrekker. SVn controleert of SVn en de eerste geldverstrekker met dezelfde gegevens rekenen. Daarom vragen wij om een offerte van de eerste geldverstrekker waaruit de hoogte van het bouwdepot blijkt of een schriftelijke bevestiging van de hoogte van het bouwdepot.

Koopconstructies

Het is niet mogelijk om een Starterslening aan te vragen als de vergoeding die betaalt moet worden voor het gebruik van de grond (canon) oploopt. Deze stijgende last gaat namelijk ten koste van de capaciteit om rente en aflossing voor de Starterslening te betalen. De hoogte van de erfpachtcanon moet minimaal 15 jaar vast staan om in aanmerking te komen voor een Starterslening. Als de erfpachtcanon binnen 15 jaar wordt herzien is het niet mogelijk een Starterslening af te sluiten. Mocht u hierover twijfelen neem dan contact op met SVn.

De Starterslening wordt niet verstrekt in combinatie met koopconstructies die conform NHG niet toegestaan zijn, zie voor meer informatie de website van NHG.

De Starterslening is alleen mogelijk in combinatie met Duokoop, indien de gemeente hiermee akkoord gaat. In dat geval opent de gemeente hier een aparte regeling voor: SVn Starterslening met Duokoop.

De Starterslening is niet mogelijk in combinatie met de volgende koopconstructies: Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ), Koperskorting, Koop Goedkoop, Slimmer Kopen en Erfpachtconstructie Stichting Walang.  

Overige kredieten

Bij de berekening van de hoogte van de Starterslening houdt SVn geen rekening met lasten uit overige kredieten, bijvoorbeeld een doorlopend krediet of creditcard. De eerste geldverstrekker houdt hier wel rekening mee. Hierdoor kan het voorkomen dat SVn ervan uitgaat dat de maximale leencapaciteit bij de eerste geldverstrekker hoger is dan deze in werkelijkheid is. Het bedrag dat de starter hierdoor tekort komt, kan niet gefinancierd worden met een Starterslening. Een studieschuld vormt hierop de uitzondering. Bij het berekenen van de hoogte van de Starterslening wordt er rekening gehouden met een studieschuld waardoor een aanvrager meer Starterslening kan krijgen. 

Woonboten, woonwagens en Tiny Houses

Voor de Starterslening worden aanvragen voor woonboten en woonwagens (of lig- of staanplaatsen) niet geaccepteerd. Een aanvraag voor een Tiny House kan wel als deze voldoet aan de eisen van NHG en het mogelijk is om een hypotheek te vestigen.  

Rentevastheidsperiode bij de eerste geldverstrekker

De lening die bij de eerste geldverstrekker wordt afgesloten, moet een rentevastheidsperiode van ten minste 10 jaren hebben. Als er sprake is van meerdere leningsdelen, geldt dit voor alle delen. Alleen een klein deel, maximaal € 1.500,- mag een rentevast periode hebben van minder dan 10 jaar.