Asbestdak Overview

Bijeenkomst: Van een asbestdak naar een nieuw duurzaam dak

Het verwijderen van asbest uit onze leefomgeving is en blijft belangrijk voor ieders veiligheid en gezondheid. Hoe activeren we eigenaren van kleine, middelgrote én grote (agrarische) asbestdaken om toch hun dak aan te pakken? Op 14 juni organiseert het Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdakensanering een online bijeenkomst waar de vraag centraal staat.

Het gebruik van asbesthoudend materiaal werd verboden na 1993. De levensduur van asbestdaken is zo’n 30 jaar. Dat betekent dat bijna alle asbestdaken die levensduur al achter zich hebben gelaten. Ze verweren steeds verder en zijn toe aan vervanging. Deze situatie vraagt nu om actie. Alleen zo voorkomen we verdere risico’s op het gebied van gezondheid, veiligheid en op financieel vlak voor zowel dakeigenaren als gemeenten.

Plan van aanpak voor de sanering van asbestdaken

Tijdens de digitale bijeenkomst ‘Van een asbestdak naar een nieuw duurzaam dak’ komen de laatste ontwikkelingen in de aanpak van asbestdaken voorbij. Zo is er aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing in combinatie met de sanering van asbestdaken. Na deze bijeenkomst heeft u de tools in handen om te starten met een plan van aanpak voor de sanering van asbestdaken.

Aanmelden

Deze online bijeenkomst (MS Teams) is bedoeld voor ambtelijke collega’s van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Noteer 14 juni van 13.30 – 15.30 uur alvast in de agenda. Via het aanmeldformulier op de website van het Programmabureau kunt u zich aanmelden.