Delta Sports Houten Voetbalvereniging Voetbalveld Slalommen Pilonnen 665X436

BNG Duurzaamheidsfonds publiceert jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was een positief jaar voor het BNG Duurzaamheidsfonds. Het fonds verstrekte 75 Sportleningen, met een totale waarde van ruim € 9,5 miljoen. Dankzij de leningen konden sportclubs aan de slag met onder meer het verduurzamen van hun accommodaties.

Belangrijkste punten uit het jaarverslag

Maatschappelijke impact: het fonds draagt bij aan diverse Sustainable Development Goals (SDG’s), namelijk: goede gezondheid en welzijn (SDG 3), betaalbare en duurzame energie (SDG 7), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en klimaatactie (SDG 13).

Sportleningen: er zijn 75 Sportleningen verstrekt, ter waarde van ruim €9,5 miljoen. Hiermee worden  significante energiebesparingen en CO2-reductie gerealiseerd.

Financiële resultaten: Voor het eerst heeft het fonds een positief financieel resultaat geboekt met een winst van €102.000, wat een belangrijk draaipunt markeert naar een financieel gezonde toekomst.

Uitbreiding en focus: In 2023 is het fondsvermogen uitgebreid van € 35 miljoen naar € 50 miljoen met een hernieuwde focus op de publieke sector. Deze strategische wijziging is ontworpen om beter aan te sluiten bij de duurzaamheidsstrategie van BNG Bank.

Toekomstvisie: Er zijn plannen ontwikkeld om de impact van het fonds uit te breiden naar andere sectoren en nieuwe markten als onderdeel van de voortdurende inzet om de duurzaamheidsdoelen van lokale overheden te ondersteunen.

Totale bedrag aan investeringen factor twee groter

Hilbert Bouwman, fondsmanager: ”Sport en bewegen is goed voor zowel het lichaam als de geest. Als fonds dragen we graag bij aan het realiseren van een duurzame en gezonde impact. Het is dan ook mooi om te zien dat het effect van de Sportleningen ruim twee keer zo groot is als het bedrag aan verstrekte leningen.”

Bijdragen aan duurzaamheidsambities van sportverenigingen

In Nederland maken 22.000 sportverenigingen en sportondernemers gebruik van 10.000 sportaccommodaties. Hiervan is 60 tot 70 procent in eigendom van gemeenten. Jaarlijks geven gemeenten nu al ruim € 1 miljard uit aan sport. Om de in het klimaatakkoord gestelde doelstellingen voor de sportsector te realiseren is er bedrag van € 3,5 miljard nodig. Het BNG Duurzaamheidsfonds levert door het verstrekken van Sportleningen een bijdrage aan zowel de duurzaamheidsambities van individuele sportverenigingen als aan die van gemeenten.

Over het BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke kredieten met een omvang van 10.000 tot 2.500.000 euro. Het fonds is een initiatief van BNG Bank en wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Voor meer informatie over de prestaties van BNG Duurzaamheidsfonds in 2023, kun je het volledige jaarverslag hieronder downloaden.