Premie A Regeling Arjen Gielen Header

Gielen: Nieuwe Premie A-regeling vraagt om politieke keuze

Minister Hugo de Jonge (Wonen) onderzoekt of er een nieuwe premie A-regeling moet komen. In principe een goed idee, vindt SVn-bestuurder Arjen Gielen. “Wel is het essentieel om concreet woningen te koppelen aan de regeling en deze te reserveren voor doelgroepen, zoals starters. Je organiseert daarmee de toegang van woningen voor starters. Dat is echt een politieke keuze.”

Dat zei Gielen dinsdag bij de presentatie van het dossier ‘Regie op Wonen’ van ESB. Hierin staan aanbevelingen voor overheid en marktpartijen om de woningmarkt vlot te trekken. De in het coalitieakkoord aangekondigde nieuwe vorm van premie A-woningen, die het voor starters makkelijker maakt om een eerste woning te kopen, is volgens SVn een goede stap.

Lokale visie hard nodig

De overheid wil de regie op de volkshuisvesting op zich nemen. Meer reguleren in plaats van loslaten. “Het is belangrijk dat er op lokaal niveau lange termijn visie op de woningmarkt komt”, benadrukt Gielen. “Zo’n visie is nodig om meer systematische uitdagingen op de woningmarkt aan te gaan.”

Zet in op tijdelijke maatregelen

Om de woningmarkt in beweging te krijgen is speciale aandacht voor starters van groot belang. “We moeten bepaalde segmenten gaan reserveren voor bepaalde doelgroepen, zoals starters”, stelt de SVn-bestuurder. “Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat de woningmarkt zal blijven bewegen: het is een oplossing die nu helpt, maar in de toekomst moeten we er weer vanaf. In wetgeving moet je daarom inzetten op een tijdelijke maatregel en niet richten op een structurele systeemverandering.”

Het ESB-dossier 'Regie op Wonen' werd dinsdag aan de vaste Kamercommissie over wonen aangeboden. Naast Peter Boelhouwer (TU Delft), Madeline Buijs (Colliers) en Carla Muters (NHG) was SVn-bestuurder Arjen Gielen één van de sprekers. Bekijk zijn bijdrage aan het dossier hier.