Vogelvlucht Transformatiefaciliteit Header

Herontwikkeling voormalige schoolgebouwen tot woningen

In Almelo worden twee schoolgebouwen getransformeerd naar 35 betaalbare koopwoningen. Het gaat om dertig levensloopbestendige patiowoningen in Almelo en vijf grondgebonden woningen in het naastgelegen Aadorp.

De verwachting is dat deze woningen bijdragen aan doorstroming in de lokale (koop)woningmarkt en zijn uiterlijk 2026 klaar. Met behulp van de Transformatiefaciliteit is de financiering van het project tot stand gekomen. Met één financiering kon de ontwikkelaar TRB Vastgoed beide locaties aankopen en de ontwikkelfase tot aan de start van de bouw brengen. Het project is een schoolvoorbeeld van hoe de Transformatiefaciliteit een rol kan spelen bij de herontwikkeling van voormalige onderwijsgebouwen.