FSFE Energietransitie

Meer regie en lokaal eigenaarschap

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC) zijn sinds kort samen eigenaar zijn van het drijvende zonnepark De Dolten bij Oudehaske. Een mooi voorbeeld van hoe SVn samen met lokale partners werkt aan de energietransitie.

“Commerciële financiers zijn misschien bereid de helft van dat risico te dragen omdat ze in een uitwintraject hun geld toch wel terugkrijgen”, legt fondsmanager bij FSFE Pieter van der Berg uit op netwerkplatform Publiek Denken. “Maar bij die andere helft neemt het risico toe. Ze zijn niet bereid om daar achtergestelde financiering voor in te brengen. In zo’n geval heb je dus een energiefonds als FSFE nodig.”

Samen investeren met maatschappelijke impact

Door samen te werken met gemeenten en lokale partners, helpt SVn om de energietransitie te versnellen en te zorgen voor meer regie en lokaal eigenaarschap. Benieuwd naar wat we nog meer doen? Zo maakt SVn impact.