Warmtenet

Rotterdamse wijk Oude Noorden-Agniesebuurt wordt aardgasvrij

De Rotterdamse wijk Oude Noorden-Agniesebuurt wordt aangesloten op het bestaande warmtenet van Eneco. In totaal worden er ruim 3000 woningen aangesloten, zowel van woningbouwcorporaties als van particulieren.

De aansluiting op het warmtenet is een belangrijke stap in de verduurzaming van de wijk. Met stadswarmte wordt gebruik gemaakt van duurzame bronnen, zoals restwarmte van bedrijven en afvalverbranding. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen flink verminderd.

De aanleg van het warmtenet wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van SOFIE, een fonds voor duurzame energieprojecten. De financiering zorgt ervoor dat de aansluiting voor de particuliere woningeigenaren betaalbaar blijft. Dit is het tweede warmte project dat door SOFIE wordt gefinancierd.