Header Arjen En Stella

SVn stapt in waar de markt de opgaven in volkshuisvesting niet wil of kan oppakken

De opgaven op gebied van volkshuisvesting zijn groot. Met financieringsoplossingen steunt SVn beleidsdoelen van overheden in nieuwbouw, bestaande bouw en verduurzaming. In het magazine Publiek Denken leggen bestuurders Stella Vos en Arjen Gielen uit hoe SVn bijdraagt aan betaalbare en kwalitatief goede woningen voor iedereen.

Leningen van SVn kunnen de smeerolie zijn die nodig is om de huidige woningbouwopgave op stoom te krijgen. Gielen: “De minister voor Volkshuisvesting heeft ambitieuze doelen. Hij zet in op 100.000 nieuwe woningen per jaar, inclusief flexwoningen. Twee derde van die woningen moet betaalbaar zijn en bereikbaar voor midden- en lagere inkomens. Projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen moeten daarin hun rol pakken. Maar als de overheid publieke eisen stelt aan betaalbaarheid, moet daar ook publiek geld bij om risico’s te dekken. Zeker gezien de hoge bouwkosten van dit moment. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we daarom de Transformatiefaciliteit opgericht.”

Publiek-private samenwerking

Met de Transformatiefaciliteit ondersteunt SVn de ambitie van het rijk om een groot aantal woningen te creëren door de transformatie van kantoren, fabrieken en winkelpanden. Stella Vos: “Dit soort projecten kent een lange onzekere aanloopfase en is in die fase minder aantrekkelijk voor investeerders. Met onze voorfinanciering bieden we meer zekerheid. In de regel financieren we een paar jaar tot de start van de bouw van het project. Daarna nemen de banken de financiering over.”

Lees het hele interview hier.