Dak Zonnepanelen

Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen wil verduurzaming woningen versnellen

De Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen, een samenwerking van partijen uit de markt en de publieke sector, wil de verduurzaming van Nederlandse koopwoningen versnellen.

Om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving moeten er tussen 2019 en 2030 zo’n 300.000 woningen per jaar worden verduurzaamd. In de afgelopen jaren werd een tempo van slechts 30.000 gerealiseerd, aldus onderzoeksorganisatie TNO. Naast materiaal- en personeelsschaarste, ontbreekt het woningeigenaren aan goede informatievoorziening, en spaargeld of betaalbare financiering.

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat slechts helft van de woningeigenaren onvoldoende spaargeld heeft voor duurzame investeringen. Ongeveer een kwart van de woningeigenaren heeft onvoldoende spaargeld, maar komt in aanmerking voor een lening voor verduurzaming. Zij zijn hierbij aangewezen op een hypotheek (vooral gunstig bij een verhuizing, grote verbouwing of zeer grote investeringen) of een persoonlijke lening (op dit moment te duur en een passend leenkader ontbreekt). Van woningbezitters die voldoende spaargeld hebben of een lening kunnen krijgen, blijkt een groot gedeelte niet bereid om duurzame investeringen te doen vanwege een gebrek aan informatie over de mogelijkheden, en moeite met het maken van een goede kosten/batenberekening. Dit terwijl, zeker gezien de gestegen energieprijzen, investeren in een duurzamere woning vaak rendabel is.

De Versnelcoalitie bestaat uit de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland), De Hypotheker, Dynamic Credit, BNP Paribas Personal Finance, en SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). De Versnelcoalitie is ervan overtuigd dat marktpartijen een belangrijke rol kunnen spelen in het bereiken van een brede groep woningeigenaren door te ondersteunen bij:

  • Het maken van een goede berekening van de potentiële energiebesparing op basis van gevalideerde NTA8800 methodiek en voorgestelde leennormen opgesteld door de VFN in samenwerking met het Nibud
  • Vaststellen of een verduurzamingslening een geschikte financieringsoplossing is en deze aanvragen.

Om de verduurzamingsdoelstelling te halen, zijn de volgende aanvullende acties van de overheid nodig:

  • Een helder, gestandaardiseerd leenkader voor verduurzamingsleningen. Dit maakt de verduurzaminglening goedkoper en toegankelijker. Hiervoor heeft de VFN een voorstel gedaan.
  • Het ondersteunen van geldverstrekkers bij het breed aanbieden van betaalbare groene leningen door risicoafdekking van dit nieuwe type lening. Dit zal net als bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) leiden tot een lagere rente voor de consument en betere consumentenbescherming. Dit kan bijvoorbeeld door via de NHG ook garanties af te geven voor verduurzamingsleningen.

We staan als Nederland voor een enorme vergroeningsopgave. Willen we dit halen, dan is er niet één oplossing die voor iedereen werkt. Voor de meest kwetsbare en moeilijk te bereiken woningeigenaren (“niet-kunners” en VvE's) biedt het Nationaal Warmtefonds ondersteuning aan de markt. De coalitie is ervan overtuigd dat daarnaast betere informatievoorziening en financieel aantrekkelijkere voorwaarden voor verduurzaming noodzakelijk zijn om huiseigenaren in beweging te brengen.

Op www.versnelcoalitie.nl zet de groep uiteen hoe zij deze versnelling precies willen bereiken.