Laptop Handen Typen Contact Wijzigingsformulier Svn Telefoon 665X436

Wijzigingen Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet per 1 januari

Per 1 januari is er het een en ander gewijzigd in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK). Lees hieronder onze eerste ervaringen met deze nieuwe regelgeving voor de Starterslening.

Eén van de grootste wijzigingen is dat nu het energielabel een rol speelt in het bepalen van de maximale leencapaciteit. Ook is er een alleenstaande verruiming toegevoegd van €16.000,- wanneer een aanvrager een toetsinkomen van minimaal €28.000,- geniet. Een derde wijziging is het herzien van berekening van de DUO lasten.

De Starterslening wordt verstrekt om dat deel te kunnen financieren, dat bij een eerste geldverstrekker op basis van het inkomen niet lukt. Dit zou bij bijvoorbeeld nieuwbouw, waar het energielabel zorgt voor een verruiming, of bij alleenstaanden met een inkomen vanaf 28.000 kunnen zorgen dat er minder Starterslening noodzakelijk is. Bovenstaande wijzigingen maken dat met name alleenstaanden (starters) aanzienlijk meer kunnen lenen en zo sneller kunnen toetreden tot de woningmarkt. Tegelijkertijd is de maximale NHG-grens gestegen en kunnen woningen voor een hoger bedrag worden aangekocht. Daar is dan weer een ruimere financiering voor nodig. Interessant dus om te volgen wat deze wijzigingen voor impact hebben.

Vooralsnog merken wij dat de wijzigingen nog maar weinig invloed hebben op het verstrekken van de Starterslening. Klanten weten ons nog steeds goed te vinden en het hoge aantal aanvragen houdt aan. De verruimde normen zorgen er dus nog niet direct voor dat de Starterslening in mindere mate nodig is. Wel zien wij al enkele aanvragen voor woningen met een hogere koopsom.