Financieringsvormen

SVn biedt verschillende financieringsvormen. Welke vorm het beste bij uw beleidsdoel past, is onder meer afhankelijk van uw ambitie én doelgroep.

Onze financieringsvormen:

 • Hypothecair krediet
 • Hypothecair krediet met een combinatielening
 • Hypothecair krediet met een oplopende schuld
 • Persoonlijk krediet met een aflopende schuld
 • Zakelijke projectfinanciering
 • Zakelijk krediet
 • Subsidie

 

Financieringsvorm Kenmerken Doelgroep Voorbeelden van bestaande financiële regelingen/fondsen
Hypothecair krediet

Woninggebonden

Annuïtair, lineair of aflossingsvrij

Langere looptijd

In bezit van eigen woning

Voldoende inkomen

Voldoende waarde op woning

Stimuleringslening

Blijverslening

Hypothecair krediet met combinatielening

Woninggebonden

Annuïtair in combinatie met lopende schuld

Langere looptijd

In bezit van eigen woning óf voornemens eigen woning te kopen

Voldoende waarde op de woning

Onvoldoende inkomensdraagkracht

Starterslening

Maatwerklening

Hypothecair krediet met oplopende schuld

Woninggebonden

Aflossingsvrij met jaarlijkse rentebijschrijving

Langere looptijd

In bezit van eigen woning

Senior: vanaf 10 jaar vóór AOW (nu 58+)

Voldoende waarde op de woning

Niet inkomensafhankelijk

Verzilverlening
Persoonlijk krediet met aflopende schuld

Persoonsgebonden

Annuïtair

Kortere looptijd

Geen onderpand nodig

Voldoende inkomen

Duurzaamheidslening

Stimuleringslening

Zakelijke projectfinanciering

Volledig af te stemmen op de situatie

Mogelijk met of zonder onderpand

Ook voor grotere financieringen

Ondernemers/rechtspersonen FSFE, JESSICA, BNG Duurzaamheidsfonds
Zakelijk krediet

Volledig af te stemmen op de situatie

Mogelijk met of zonder onderpand

Ook voor kleinere financieringen

Ondernemers/rechtspersonen, VvE's Stimuleringslening, VvE Duurzaamheidslening Den Haag
Subsidie (geen lening) Los óf in combinatie met een van bovenstaande leningsvormen Brede doelgroep  

 

Financiële regeling of fonds

De gekozen financieringsvorm brengt u onder in een financiële regeling óf een fonds. Beide vormen hebben hun eigen specifieke kenmerken. Welke u kiest, is afhankelijk van uw wensen en situatie. Met onze ruime ervaring en brede kennis kunnen we u goed adviseren en nemen we u bij de uitvoering van uw fonds of regeling alle zorg uit handen. En we bieden maatwerk; u bepaalt zelf, binnen bepaalde kaders, de voorwaarden (parameters) voor de te verstrekken financieringen. Ook hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Kenmerken van een financiële regeling

 • Afhankelijk van financieringsvorm en productsoort staan bepaalde kaders vast. Andere kaders zijn in overleg met SVn naar wens in te vullen.
 • U betaalt jaarlijks een beheervergoeding over de schuldrest van de leningen.
 • SVn treedt op als geldverstrekker.

Kenmerken van een fonds

Soms volstaat een rekening courantregeling niet. Steeds vaker slaan overheden en marktpartijen de handen ineen en zetten een fonds op, waarin meerdere partijen kunnen investeren. Met SVn kunt u een fonds oprichten dat past bij uw specifieke beleidsdoelen en waarmee u lokaal of regionaal het verschil kunt maken.

 • Eigen bestuur en eigen verslaglegging
 • Meerdere funders mogelijk.
 • Niet SVn, maar een op te richten entiteit treedt op als geldverstrekker.