Leningen

Stimuleringslening

  • Noodzakelijk onderhoud tóch mogelijk
  • Behoud van uw pand
  • Verhogen van uw wooncomfort

Wat is de Stimuleringslening?

De Stimuleringslening is een lening waarmee u onderhoud, renovatie en/of restauratie om of aan uw woning financiert tegen gunstige voorwaarden.

Waar kan de Stimuleringslening voor worden gebruikt?

Gemeenten en provincies vinden het belangrijk dat ook ú investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Zij helpen u daarom financieel een handje. Gemeenten en provincies zetten een Stimuleringslening in daar waar hun (lokale) woningmarkt hulp nodig heeft (bijvoorbeeld particuliere woningverbetering en funderingsherstel). Het doel en de vorm van de Stimuleringslening verschilt daarom per gemeente/provincie.

Is er een Stimuleringslening in mijn gemeente?

Niet iedere gemeente heeft een Stimuleringslening. Typ de naam van uw gemeente in het zoekveld om te zien of uw gemeente de Stimuleringslening voert.

Kom ik in aanmerking voor de Stimuleringslening?

Voordat u een Stimuleringslening kunt aanvragen, stelt uw gemeente vast of u voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Stimuleringslening aanvragen

Gemeenten en provincies vinden het belangrijk dat ook ú investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Daarom biedt zij de Stimuleringslening aan. Wij (SVn) verzorgen de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.