Transformatiefaciliteit Header

Transformatiefaciliteit

De Transformatiefaciliteit biedt ontwikkelaars kortlopende geldleningen om de voorfase van woningbouwprojecten op (her)ontwikkelingslocaties te financieren.

Er is een woningtekort in Nederland. Met name in de stedelijke regio’s is de vraag naar woningen groot en loopt het woningtekort in rap tempo op. Nu gaan goede plannen nog te vaak niet door vanwege onvoldoende voorfinanciering. Loopt u hier tegen aan?

De Transformatiefaciliteit kan voor ontwikkelaars uitkomst bieden. Dit doen we door kortlopende geldleningen aan te bieden om de voorfase van woningbouwprojecten te financieren. Zo kunnen initiatiefnemers sneller starten met de (her)ontwikkeling van deze locaties.

Wat is het?

  • Zakelijke lening van € 500.000 tot € 3.500.000 onder marktconforme rente en voorwaarden (binnen de geldende Staatssteunkaders).
  • Lening voor aankoop en/of ontwikkelkosten van (betaalbare) woningbouwprojecten op transformatielocaties in Nederland.
  • SVn verstrekt tot 50% van de aankoop-/ontwikkelkosten (maximaal € 3,5 miljoen). Combinaties van inbreng eigen vermogen, cofinanciering met andere geldverstrekkers en subsidie van publieke en/of private partijen zijn mogelijk.

Voor wie?

De Transformatiefaciliteit verstrekt leningen aan initiatiefnemers (ontwikkelaars) van transformatieprojecten. Initiatiefnemers van deze projecten zijn rechtspersonen.

Betaalbaarheid

Op projectniveau wordt gestreefd naar een woningbouwprogramma dat voor gemiddeld 60% bestaat uit betaalbare woningen, hetzij sociale en middeldure huurwoningen, hetzij koopwoningen tot de maximale NHG-grens. Hiervoor wordt aangesloten bij de definitie zoals bepaald in het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

Deze betaalbaarheidseis van 60% geldt op portefeuilleniveau van de totale Transformatiefaciliteit. 

Projecten

Lees hier de flyer.